Hopp til hovedinnhold

Blærekreft

Røyking er med høy sannsynlighet den viktigste enkeltfaktoren som kan forårsake utvikling av blærekreft.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/nyrer-og-urinveier-kreft/blarekreft-oversikt/ 

Hva er blærekreft?

Forekomst

Årsaker

Symptomer og tegn

Vekst og spredning

Diagnostikk

Cystoskopi

CT- urinveier med kontrast

Andre undersøkelser

Behandling

Forløp og prognose

Vil du vite mer?