Hopp til hovedinnhold
 Cytoskopi er den vanligste undersøkelsen ved mistanke om blærekreft.
Cytoskopi er den vanligste undersøkelsen ved mistanke om blærekreft.

Blærekreft: Undersøkelser

Ved mistanke om blærekreft vil legen henvise deg til en urolog, som har spesialkompetanse og utstyr for undersøkelse av urinveiene.

Informasjonen er utarbeidet av Kreftforeningen

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/nyrer-og-urinveier-kreft/blarekreft-undersokelser/ 

Bildeundersøkelser

Cystoskopi

Urincytologi

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Blærekreft. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blærekreft. Utgitt 04 - 2021 www.helsedirektoratet.no 
  2. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2018. Oslo: Kreftregisteret, 2019. www.kreftregisteret.no 
  3. Powles T, Bellmunt J, Comperat E et al.; ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. Bladder cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2022 Mar;33(3):244-258. Epub 2021 Nov 30. PMID: 34861372 PubMed 
  4. Lenis AT, Lec PM, Chamie K, et al. Bladder Cancer. A review. JAMA 2020. PMID: 33201207 PubMed 
  5. Babjuk M, Burger M, Capoun O et al. European Association of Urology Guidelines on Non-muscle-invasive Bladder Cancer (Ta, T1, and Carcinoma in Situ). Eur Urol. 2022 Jan;81(1):75-94. Epub 2021 Sep 10. PMID: 34511303 PubMed 
  6. Witjes JA, Bruins HM, Cathomas R et al. European Association of Urology Guidelines on Muscle-invasive and Metastatic Bladder Cancer: Summary of the 2020 Guidelines. Eur Urol. 2021 Jan;79(1):82-104. Epub 2020 Apr 29. PMID: 32360052 PubMed 
  7. DeGeorge KC, Holt HR, Hodges SC. Bladder Cancer: Diagnosis and Treatment. Am Fam Phys 2017; 96: 507-14. pmid:29094888 PubMed 
  8. Helsedirektoratet. Seneffekter etter kreftbehandling. Faglige råd. Oslo: Helsedirektoratet; 2017. IS-2551 www.helsedirektoratet.no