Hopp til hovedinnhold
Nedsatt nyrefunksjon er en forholdsvis sjelden tilstand.
Nedsatt nyrefunksjon er en forholdsvis sjelden tilstand.

Nedsatt nyrefunksjon

Nedsatt nyrefunksjon kan skyldes en rekke forskjellige nyresykdommer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/nyrer-og-urinveier/nedsatt-nyrefunksjon-veiviser/ 

Hva er nedsatt nyrefunksjon?

Om nyrene

Definisjon

Forekomst

Vurdering av nedsatt nyrefunksjon

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

Sjeldnere årsaker

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist / innleggelse

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Nedsatt nyrefunksjon. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Shimada M, Dass B, Ejaz AA,. Assessment of elevated creatinine. BMJ Best Practice, last updated 06 May 2020.
  2. Lewington A, Kanagasundaram S. Renal Association clinical practice guidelines on acute kidney injury. Nephron Clin Pract. 2011;118(suppl 1):c349-c390.