Hopp til hovedinnhold
De aller fleste kvinner med smertefull og hyppig vannlating har en ukomplisert blærekatarr.
De aller fleste kvinner med smertefull og hyppig vannlating har en ukomplisert blærekatarr.

Smertefull vannlating hos kvinner

Svie, ubehag og smerter ved vannlating er en ganske hyppig plage hos kvinner.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/nyrer-og-urinveier/smertefull-vannlating-hos-kvinner-veiviser/ 

Hva er smertefull vannlating hos kvinner?

Definisjon

Forekomst

Vurdering av smertefull vannlating hos kvinner

Hva kan det være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Dysuri hos kvinner. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Michels TC, Sands JE. Dysuria: evaluation and differential diagnosis in adults. Am Fam Physician. 2015 Nov 1;92(9):778-788.
  2. Saeb-Parsy K. Assessment of dysuria. BestPractice, last updated Aug 21, 2015.
  3. Vestergaard T. Genital herpes. Ugeskr Laeger. 2018;180(20):V01180024. PMID: 29798750 PubMed 
  4. Helsedirektoratet. Antibiotika i primærhelsetjenesten. Akutt cystitt hos ikke-gravid kvinne 15 - 65 år. Sist faglig oppdatert: 07. september 2022. www.helsedirektoratet.no 
  5. Hanno PM, Erickson D, Moldwin R, Faraday MM. Diagnosis and treatment of interstitial cystitis/bladder pain syndrome: AUA guideline amendment. J Urol. 2015;193(5):1545–1553.
  6. Chernaya A, Søborg C, Midttun M. Validity of the urinary dipstick test in the diagnosis of urinary tract infections in adults. Dan Med J. 2021;69(1):A07210607. Published 2021 Dec 15. PMID: 34913433 PubMed 
  7. Eriksen S, Bing-Jonsson P. Kan vi stole på urinstiks?. Sykepleien Forskning. 2016;DOI: 10.4220/Sykepleienf.2016.58641 DOI 
  8. Norsk urologisk forenings anbefalinger for allmennleger. Hematuri hos voksne. Sist oppdatert 18. september 2018. beta.legeforeningen.no