Hopp til hovedinnhold
Via et snitt i siden (flanken) opererer kirurgen seg inn til nyren.
Via et snitt i siden (flanken) opererer kirurgen seg inn til nyren.

Åpen kirurgi ved nyrestein

Åpen operasjon for å fjerne nyrestein er sjelden nødvendig, men det forekommer. Metoden er mest aktuell i de tilfeller hvor nyren må fjernes, eller det er nødvendig å foreta anatomiske korreksjoner.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/behandlingar/nyrestein-apen-kirurgi/ 

Nyresteinsbehandling

Når gjøres åpen kirurgi?

Operasjonsmetoden

Hvor god er metoden?

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Karlsen SJ. Kirurgisk behandling av urolithiasis. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 938-40.