Hopp til hovedinnhold
De fleste pasienter med steiner i de øvre urinveier behandles med steinknuser som sender ut sjokkbølger.
De fleste pasienter med steiner i de øvre urinveier behandles med steinknuser som sender ut sjokkbølger.

Perkutan nefrolitotomi ved nyrestein

Ulike kirurgiske metoder kan brukes i behandlingen av nyrestein som ikke kommer ut av seg selv. Perkutan nefrolitotomi er en slik metode der kirurgen opererer gjennom huden, inn i nyren og nyrebekkenet og henter ut nyresteinen. Inngrepet utføres sjelden i våre dager.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/behandlingar/nyrestein-perkutan-nefrolitotomi/ 

Nyresteinsbehandling

Hva er perkutan nefrolitotomi?

Når gjøres perkutan nefrolitotomi?

Operasjonsmetoden

Hvor god er metoden?

Komplikasjoner

Forløp

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Perkutan nefrolitotomi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Srisubat A, Potisat S, Lojanapiwat B, Setthawong V, Laopaiboon M. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) versuspercutaneous nephrolithotomy (PCNL) or retrograde intrarenal surgery (RIRS) for kidney stones. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11 The Cochrane Library 
  2. European Association of Urology (EAU). Guidelines urolithiasis. Page visited 17 May 2022. uroweb.org 
  3. Preminger GM. Options in the management of renal and ureteral stones in adults. UpToDate, last updated Apr 07, 2018. UpToDate 
  4. Wang J, Zhao Chunlei, Zhang C, Fan X, Lin Y, Jiang Q. Tubeless vs standard percutaneous nephrolithotomy: a meta-analysis. BJU int 2012; 109(6): 918-24. PubMed 
  5. Bryniarski P, Paradysz A, Zyczkowski M, Kupilas A, Nowakowski K, Bogacki R. A randomized controlled study to analyse the safety and efficacy of percutaneous nephrolithotripsy and retrograde intrarenal surgery in the management of renal stones more than 2 cm in diameter. J Endourol 2012; Jan 26(1): 52-7
  6. Valdivia JG, Scarpa RM, Duvdevani M, Gross AJ, Nadler RB, Nutahara K, de la Rosette JMCH. Supine versus prone position during percutaneous nephrolithotomy: A report from The Clinical Research Office of the Endourological Society Percutaneous Nephrolithotomy Global Study. J Endourol 2011; Oct 25(10): 1619-25.