Hopp til hovedinnhold
 Sjokkbølger er lydbølger. Når lydbølgene treffer en nyrestein, vil energien som overføres til steinen, medføre at den knuses.
Sjokkbølger er lydbølger. Når lydbølgene treffer en nyrestein, vil energien som overføres til steinen, medføre at den knuses.

Sjokkbølgebehandling av nyrestein

Sjokkbølgebehandling er den mest skånsomme kirurgiske metoden til å behandle nyrestein. Behandlingen innebærer at nyrestein(er) knuses i småbiter som lett passerer ut gjennom urinveiene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/behandlingar/nyrestein-sjokkbolgebehandling/ 

Når er sjokkbølgebehandling aktuelt?

Hva går metoden ut på?

Pasientforberedelser

Hvor god er behandlingen?

Komplikasjoner

Utfallet av behandlingen

Vil du vite mer?

Kilder

  • Karlsen SJ. Kirurgisk behandling av urolithiasis. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 938-40.