Hopp til hovedinnhold
Endoskopisk kirurgi i urinlederen og i nyren via ureter er blitt mulig grunnet en revolusjonerende utvikling av endoskopiske instrumenter og knusemetoder de siste 20 år.
Endoskopisk kirurgi i urinlederen og i nyren via ureter er blitt mulig grunnet en revolusjonerende utvikling av endoskopiske instrumenter og knusemetoder de siste 20 år.

Endoskopisk behandling av nyrestein

Nyrestein som har kilt seg fast i urinlederen, kan behandles via et endoskop. Skopet føres inn via urinrøret og urinblæra, og opp i urinlederen til der hvor steinen er. Ved hjelp av instrumenter brytes steinen opp i mindre biter og fjernes.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/behandlingar/nyrestein-ureterorenoskopi/ 

Nyresteinsbehandling

Hva er ureterorenoskopi?

Når gjøres ureterorenoskopi?

Hvordan foregår inngrepet?

Hvor god er metoden?

Komplikasjoner

Forløp

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Karlsen SJ. Kirurgisk behandling av urolithiasis. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 938-40.