Hopp til hovedinnhold
Nyrebekkenbetennelse kan hos enkelte eldre forekomme uten feber.
Nyrebekkenbetennelse kan hos enkelte eldre forekomme uten feber.

Nyrebekkenbetennelse

Nyrebekkenbetennelse er en betennelse i øvre urinveier og i nyrebekkenet. Typiske symptomer er feber, frysninger, flankesmerter, kvalme, brekninger og smerter i korsryggen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/bakteriesykdommer/nyrebekkenbetennelse-pyelonefritt/ 

Hva er nyrebekkenbetennelse?

Symptomer

Årsak

Diagnosen

Innleggelse?

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Quiz

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Nyrebekkenbetennelse, akutt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Herness J, Buttolph A, Hammer NC. Acute Pyelonephritis in Adults: Rapid Evidence Review. Am Fam Physician. 2020;102(3):173-180. PubMed 
 2. Lewington A. Acute pyelonephritis. BMJ Best Practice, last updated 12 Jan 2023.
 3. Johnson JR, Russo TA. Acute Pyelonephritis in Adults published correction appears in N Engl J Med. 2018 Mar 15;378(11):1069. N Engl J Med. 2018;378(1):48-59. PubMed 
 4. Colgan R, Williams M, Johnson JR. Diagnosis and treatment of acute pyelonephritis in women. Am Fam Physician 2011; 84: 519-26. American Family Physician 
 5. Habak PJ, Griggs RP. Urinary Tract Infection in Pregnancy. StatPearls (Internet). Last update July 5, 2022. www.ncbi.nlm.nih.gov 
 6. Talan DA, Takhar SS, Krishnadasan A, et al. Fluoroquinolone-Resistant and Extended-Spectrum β-Lactamase-Producing Escherichia coli Infections in Patients with Pyelonephritis, United States(1). Emerg Infect Dis. 2016;22(9):1594-1603. PubMed 
 7. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Sist faglig oppdatert: 07. september 2022. www.helsedirektoratet.no 
 8. Karakonstantis S, Kalemaki D. Blood culture useful only in selected patients with urinary tract infections—a literature review. Infect Dis (Lond). 2018;50(8):584-592. PubMed 
 9. van Nieuwkoop C, Hoppe BP, Bonten TN, et al. Predicting the need for radiologic imaging in adults with febrile urinary tract infection. Clin Infect Dis 2010; 51: 1266-72. PubMed 
 10. Eliakim-Raz N1, Yahav D, Paul M, Leibovici L. Duration of antibiotic treatment for acute pyelonephritis and septic urinary tract infection-- 7 days or less versus longer treatment: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Antimicrob Chemother 2013. doi:10.1093/jac/dkt177
 11. Norsk barnelegeforening. Vesikouretral refluks. Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2021. Siden besøkt jan 2022. www.helsebiblioteket.no 
 12. Søgaard KK, Veres K, Nørgaard M, et al. Pyelonephritis in persons after age 50 as a clinical marker of urogenital cancer. Clin Microbiol Infect 2018. pmid:29654872 PubMed 
 13. Gupta K, Hooton TM, Naber KG, et al. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: a 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clin Infect Dis 2011; 52: e103-e120.