Hopp til hovedinnhold
De aller fleste med bakterier i urinen uten symptomer har ikke behov for behandling, men hos gravide med økt risiko for urinveisinfeksjon anbefales å gi samme behandling som ved en ordinær urinveisinfeksjon. Noen barn med gjentatte urinveisinfeksjoner og at urinen renner feil vei (urinrefluks) har også nytte av behandling.
De aller fleste med bakterier i urinen uten symptomer har ikke behov for behandling, men hos gravide med økt risiko for urinveisinfeksjon anbefales å gi samme behandling som ved en ordinær urinveisinfeksjon. Noen barn med gjentatte urinveisinfeksjoner og at urinen renner feil vei (urinrefluks) har også nytte av behandling.

Bakterier i urinen uten symptomer

Symptomfri bakterievekst i urinen er funn av bakterier i urinen uten at du har noen symptomer fra urinveiene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/nyrerurinveier/urinveisinfeksjoner/bakterier-i-urinen-uten-symptomer/ 

Hva er symptomfri bakteriuri?

Årsaker

Gravide og symptomfri bakteriuri

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Asymptomatisk bakteriuri. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF, et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Asymptomatic Bacteriuria: 2019 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2019. pmid:30895288 PubMed 
  2. Shaikh N, Osio VA, Wessel CB, Jeong JH. Prevalence of Asymptomatic Bacteriuria in Children: A Meta-Analysis. J Pediatr. 2020 Feb;217:110-117.e4. Epub 2019 Nov 28. Erratum in: J Pediatr. 2020 Jan 31;: PMID: 31787323.
  3. Dull RB, Friedman SK, Risoldi ZM, et al. Antimicrobial Treatment of Asymptomatic Bacteriuria in Noncatheterized Adults: A Systematic Review. Pharmacotherapy. 2014. PMID: 24807583 PubMed 
  4. Zalmanovici Trestioreanu A, Lador A, Sauerbrun-Cutler MT, et al. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 8;4:CD009534. PMID: 25851268. PubMed 
  5. Vesikouretral refluks (VUR). Generell veileder i pediatri. Norsk Barnelegeforening. Sist oppdatert 2021. www.helsebiblioteket.no 
  6. Asymptomatisk bakteriuri. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Helsedirektoratet, sist oppdatert 13. september 2021.
  7. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  8. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018. Sist faglig oppdatert des 2019. Siden besøkt 17.09.2020