Hopp til hovedinnhold
Behandling med antibiotika virker effektivt på denne typen infeksjon. Urinveisinfeksjon hos gravide er definert som komplisert blærekatarr, og behandlingstiden er 5 til 7 dager.
Behandling med antibiotika virker effektivt på denne typen infeksjon. Urinveisinfeksjon hos gravide er definert som komplisert blærekatarr, og behandlingstiden er 5 til 7 dager.

Urinveisinfeksjon hos gravide

Urinveisinfeksjon er vanligere blant gravide enn kvinner ellers. Typiske symptomer ved denne tilstanden er svie ved vannlating samt hyppig vannlating, og i noen tilfeller smerter eller ubehag over blæren.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/svangerskapsplager/urinveisinfeksjon-hos-gravide/ 

Hva er urinveisinfeksjon hos gravide?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Urinveisinfeksjon hos gravide. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Kalinderi K, Delkos D, Kalinderis M, Athanasiadis A, Kalogiannidis I. Urinary tract infection during pregnancy: current concepts on a common multifaceted problem. J Obstet Gynaecol. 2018;38(4):448-453. PMID: 29402148. PubMed 
 2. Addis T, Mekonnen Y, Ayenew Z, et al. Bacterial uropathogens and burden of antimicrobial resistance pattern in urine specimens referred to Ethiopian Public Health Institute. PLoS One. 2021 Nov 12;16(11):e0259602. PMID: 34767605 PubMed 
 3. Greve VH, Greve T, Helmig RB. Bacteriuria in Pregnancy in a Danish Contemporary Cohort of Women. Infect Dis Obstet Gynecol. 2020 Jan 8;2020:8398537. PMID: 32395068 PubMed 
 4. Hooton TM. Acute simple cystitis in women. UpToDate. Last updated Mar 15, 2021. www.uptodate.com 
 5. Meyrier A. Sampling and evaluation of voided urine in the diagnosis of urinary tract infection in adults. UpToDate. Last updated Jul 12, 2021. www.uptodate.com 
 6. Hooton TM. Urinary tract infections and asymptomatic bacteriuria in pregnancy. UpToDate. Last updated Jun 15, 2022. www.uptodate.com 
 7. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 11. august 2022). www.helsedirektoratet.no 
 8. Vazquez JC, Abalos E. Treatments for symptomatic urinary tract infections during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD002256. DOI: 10.1002/14651858.CD002256.pub2. DOI 
 9. Guinto VT, De Guia B, Festin MR, Dowswell T. Different antibiotic regimens for treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9. Art. No.: CD007855. DOI: 10.1002/14651858.CD007855.pub2. DOI 
 10. Nordeng H, Lupattelli A, Romøren M, Koren G. Neonatal outcomes after gestational exposure to nitrofurantoin. Obstet Gynecol 2013; 121: 306-13. pmid:23344280 PubMed 
 11. Goldberg O, Koren G, Landau D, et al. Exposure to nitrofurantoin during the first trimester of pregnancy and the risk for major malformations. J Clin Pharmacol 2013; 53: 991-5. pmid:23873250 PubMed 
 12. Brigtsen AK, Øian P, Sanda B, Findal G, Rolfsen AL. Gruppe B streptokokker hos gravide og fødende.Veileder i fødselshjelp, 16. februar 2020. Norsk gynekologisk forening. www.legeforeningen.no 
 13. Schneeberger C, Geerlings SE, Middleton P, Crowther CA. Interventions for preventing recurrent urinary tract infection during pregnancy. Cochrane Database of Syst Rev 2015, Issue 7. Art. No.: CD009279. DOI: 10.1002/14651858.CD009279.pub3. DOI