Hopp til hovedinnhold

Urinveisinfeksjon hos gravide

Urinveisinfeksjon er vanligere blant gravide enn kvinner ellers. Typiske symptomer ved denne tilstanden er svie ved vannlating samt hyppig vannlating, og i noen tilfeller smerter eller ubehag over blæren.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/svangerskapsplager/urinveisinfeksjon-hos-gravide/ 

Hva er urinveisinfeksjon hos gravide?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Urinveisinfeksjon hos gravide. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Kalinderi K, Delkos D, Kalinderis M, Athanasiadis A, Kalogiannidis I. Urinary tract infection during pregnancy: current concepts on a common multifaceted problem. J Obstet Gynaecol. 2018;38(4):448-453. PMID: 29402148. PubMed 
  2. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  3. Vazquez JC, Abalos E. Treatments for symptomatic urinary tract infections during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD002256. DOI: 10.1002/14651858.CD002256.pub2. DOI 
  4. Guinto VT, De Guia B, Festin MR, Dowswell T. Different antibiotic regimens for treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9. Art. No.: CD007855. DOI: 10.1002/14651858.CD007855.pub2. DOI 
  5. Nordeng H, Lupattelli A, Romøren M, Koren G. Neonatal outcomes after gestational exposure to nitrofurantoin. Obstet Gynecol 2013; 121: 306-13. pmid:23344280 PubMed 
  6. Goldberg O, Koren G, Landau D, et al. Exposure to nitrofurantoin during the first trimester of pregnancy and the risk for major malformations. J Clin Pharmacol 2013; 53: 991-5. pmid:23873250 PubMed 
  7. Schneeberger C, Geerlings SE, Middleton P, Crowther CA. Interventions for preventing recurrent urinary tract infection during pregnancy. Cochrane Database of Syst Rev 2015, Issue 7. Art. No.: CD009279. DOI: 10.1002/14651858.CD009279.pub3. DOI 
  8. Gruppe B-streptokokker hos gravide og fødende kvinner. Forebygging av sykdom forårsaket av tidlig infeksjon med gruppe B- streptokokker hos nyfødte. Nasjonale faglige retningslinjer, 2009. IS-1677. http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia