Hopp til hovedinnhold

Urinveisinfeksjon hos menn

Urinveisinfeksjoner inndeles i øvre og nedre infeksjoner. Øvre urinveisinfeksjon er en infeksjon i nyrebekkenet og selve nyren. Nedre urinveisinfeksjon omfatter urinblæren og urinrøret.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/nyrerurinveier/urinveisinfeksjoner/urinveisinfeksjon-hos-menn/ 

Hva er urinveisinfeksjon hos menn?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Cystitt hos menn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Benton TJ. Urinary tract infections in men. BMJ Best Practice, last updated Aug 12, 2014.
  2. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  3. Schaeffer AJ, Nicolle LE. Urinary tract infections in older men. N Engl J Med 2016;374:562-71. doi:10.1056/NEJMcp1503950 DOI 
  4. Hummers-Pradier E, Ohse AM, Koch M, et al. Urinary tract infection in men. Int J Clin Pharm. 2004;42:360-366. PubMed 
  5. Gharbi M, Drysdale JH, Lishman H, et al. Antibiotic management of urinary tract infection in elderly patients in primary care and its association with bloodstream infections and all cause mortality: population based cohort study. BMJ 2019; 364: l525. pmid:30814048 PubMed