Hopp til hovedinnhold
Dersom det foreligger kompliserende forhold i forbindelse med en urinveisinfeksjon, finnes det faktorer som påvirker infeksjonen, slik at den får et mer alvorlig eller langvarig forløp.
Dersom det foreligger kompliserende forhold i forbindelse med en urinveisinfeksjon, finnes det faktorer som påvirker infeksjonen, slik at den får et mer alvorlig eller langvarig forløp.

Urinveisinfeksjon ved kompliserende forhold

Infeksjoner i urinveiene deles inn i øvre og nedre urinveisinfeksjoner. Øvre infeksjoner involverer nyrebekkenet og ofte også selve nyrevevet, mens såkalte nedre infeksjoner omfatter blære og urinrør.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/nyrerurinveier/urinveisinfeksjoner/urinveisinfeksjon-komplisert/ 

Hva er urinveisinfeksjon ved kompliserende forhold?

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Cystitt, komplisert. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  2. Hooton TM. Acute complicated cystitis and pyelonephritis. UpToDate, last updated May 30, 2014. UpToDate 
  3. Crellin E, Mansfield KE, Leyrat C, et al. Trimethoprim use for urinary tract infection and risk of adverse outcomes in older patients: cohort study. BMJ 2018; 360: k341. pmid:29438980 PubMed 
  4. Gharbi M, Drysdale JH, Lishman H et al. Antibiotic management of urinary tract infection in elderly patients in primary care and its association with bloodstream infections and all cause mortality: population based cohort study. BMJ 2019; 364: I525. pmid:30814048 PubMed