Hopp til hovedinnhold
Forskning viser at bakterier i urinen uten at pasienten har symptomer (asymptomatisk bakteriuri), ikke behøver utredning eller behandling.
Forskning viser at bakterier i urinen uten at pasienten har symptomer (asymptomatisk bakteriuri), ikke behøver utredning eller behandling.

Urinveisinfeksjon ved langvarig kateterbruk

Enhver innføring av et kateter i urinrøret og urinblæren kan introdusere bakterier i urinblæren.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/nyrerurinveier/urinveisinfeksjoner/urinveisinfeksjon-ved-kateterbruk/ 

Risiko for urinveisinfeksjon

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Urinveisinfeksjon ved permanent kateter. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Lachance CC, Grobelna A. Management of Patients with Long-Term Indwelling Urinary Catheters: A Review of Guidelines Internet. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2019 May 14. PMID: 31449368. PubMed 
  2. Gould CV, Umscheid CA, Agarwal RK, et al. Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. Infect Control Hosp Epidemiol 2010; 31:319. PubMed 
  3. Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD, et al. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2010; 50:625. PubMed 
  4. Fekete T. Catheter-associated urinary tract infection in adults. UpToDate, Mar 05, 2020. UpToDate 
  5. Sievert DM, Ricks P, Edwards JR, et al. Antimicrobial-resistant pathogens associated with healthcare-associated infections: summary of data reported to the National Healthcare Safety Network at the Centers for Disease Control and Prevention, 2009-2010. Infect Control Hosp Epidemiol 2013; 34:1. PubMed 
  6. Helsedirektoratet. Kateterassosiert urinveinsinfeksjon (UVI). Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Helsedirektoratet 2018. helsedirektoratet.no 
  7. Akselsen PE, Ore S. Urinveisinfeksjoner i sykehjem. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Dato publisert 16.06.2020. www.antibiotikaiallmennpraksis.no 
  8. Sykehjemsmedisin (Bergen). Metodebok. Sist oppdatert 20.05.2022. metodebok.no 
  9. Holte HH, Underland V, Hafstad E. Oppsummert forskning om forebygging av kateterrelatert urinveisinfeksjon. Rapport fra Folkehelseinstituttet – 2016. ISBN 978-82-8082-722-7 www.kunnskapssenteret.no 
  10. Lam TB, Omar MI, Fisher E, Gillies K, MacLennan S. Types of indwelling urethral catheters for short-term catheterisation in hospitalised adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(9):CD004013. Cochrane (DOI)