Hopp til hovedinnhold

Akutte flankesmerter

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Pedersen KV, Drewes AM, Osther PJS. Flankesmerter ved nyre- og uretersten. Ugeskr Læger 2011; 173: 503. Ugeskrift for Læger  
  2. Curhan GC, Aronson MD, Preminger GM. Diagnosis and acute management of suspected nephrolithiasis in adults. UpToDate, last updated May 18, 2023. UpToDate  
  3. Coursey CA, Casalino DD, Remer EM, et al. ACR Appropriateness Criteria acute onset flank pain--suspicion of stone disease. Ultrasound Q 2012; 28: 227-33. PubMed  
  4. Practice Guidelines. ACR Appropriateness Criteria for Acute Onset of Flank Pain with Suspicion of Stone Disease. Am Fam Physician. 2016 Oct 1;94(7):575-576. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
  • Even Lærum, professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
  • Per Inge Lundmo, overlege Kirurgisk klinikk, Urinveissykdommer, RiT og professor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim