Hopp til hovedinnhold

Asymptomatisk bakteriuri

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF, et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Asymptomatic Bacteriuria: 2019 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2019. pmid:30895288 PubMed  
  2. Shaikh N, Osio VA, Wessel CB, Jeong JH. Prevalence of Asymptomatic Bacteriuria in Children: A Meta-Analysis. J Pediatr. 2020 Feb;217:110-117.e4. Epub 2019 Nov 28. Erratum in: J Pediatr. 2020 Jan 31;: PMID: 31787323.
  3. Dull RB, Friedman SK, Risoldi ZM, et al. Antimicrobial Treatment of Asymptomatic Bacteriuria in Noncatheterized Adults: A Systematic Review. Pharmacotherapy. 2014. PMID: 24807583 PubMed  
  4. Zalmanovici Trestioreanu A, Lador A, Sauerbrun-Cutler MT, et al. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 8;4:CD009534. PMID: 25851268. PubMed  
  5. Vesikouretral refluks (VUR). Generell veileder i pediatri. Norsk Barnelegeforening. Sist oppdatert 2021. www.helsebiblioteket.no  
  6. Asymptomatisk bakteriuri. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Helsedirektoratet, sist oppdatert 13. september 2021.
  7. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  8. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018. Sist faglig oppdatert des 2019. Siden besøkt 17.09.2020
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Anders Bærheim, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen