Hopp til hovedinnhold

Polyuri

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Bichet DG. Evaluation of patients with polyuria. UpToDate, last updated Oct 21, 2020. UpToDate  
  2. Nigro N, Grossmann M, Chiang C, Inder WJ. Polyuria-polydipsia syndrome: a diagnostic challenge. Intern Med J. 2018 Mar;48(3):244-253. PMID: 28967192. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Steinar Hunskår, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Tor Erik Widerøe, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege ved Seksjon for nyresykdommer, Regionsykehuset i Trondheim