Hopp til hovedinnhold

Cystitt hos menn

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i nedre urinveier. Hos menn må det alltid vurderes ev. underliggende årsak
Forekomst:
Forholdsvis sjelden tilstand hos menn
Symptomer:
Symptomene er svie ved vannlating, samt hyppig og sterk trang til vannlating
Funn:
Vanligvis ingen kliniske funn
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er strimmelundersøkelse av urin samt urindyrking
Behandling:
Behandlingen er antibiotika
  • Anders Bærheim, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
  1. Benton TJ. Urinary tract infections in men. BMJ Best Practice, last updated Aug 12, 2014.
  2. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  3. Schaeffer AJ, Nicolle LE. Urinary tract infections in older men. N Engl J Med 2016;374:562-71. doi:10.1056/NEJMcp1503950 DOI  
  4. Hummers-Pradier E, Ohse AM, Koch M, et al. Urinary tract infection in men. Int J Clin Pharm. 2004;42:360-366. PubMed  
  5. Gharbi M, Drysdale JH, Lishman H, et al. Antibiotic management of urinary tract infection in elderly patients in primary care and its association with bloodstream infections and all cause mortality: population based cohort study. BMJ 2019; 364: l525. pmid:30814048 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL