Hopp til hovedinnhold

Komplisert cystitt (UVI)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Cystitt (UVI) der anatomiske eller andre forhold hos pasienten kan påvirke forløpet. Inkluderer cystitt hos gravide, hos menn, barn, og kvinner over 65 år
Forekomst:
Komplisert cystitt utgjør snaut 1% av cystittene hos ikke-gravide kvinner
Symptomer:
Symptomene er som ved ukompliserte urinveisinfeksjoner, ev. med kompliserende faktorer
Funn:
Som regel normale kliniske funn
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er strimmelundersøkelse, dyrkning og resistensbestemmelse av urin
Behandling:
Behandles med antibiotika
  1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  2. Hooton TM. Acute complicated cystitis and pyelonephritis. UpToDate, last updated May 30, 2014. UpToDate  
  3. Crellin E, Mansfield KE, Leyrat C, et al. Trimethoprim use for urinary tract infection and risk of adverse outcomes in older patients: cohort study. BMJ 2018; 360: k341. pmid:29438980 PubMed  
  4. Gharbi M, Drysdale JH, Lishman H et al. Antibiotic management of urinary tract infection in elderly patients in primary care and its association with bloodstream infections and all cause mortality: population based cohort study. BMJ 2019; 364: I525. pmid:30814048 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Anders Bærheim, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus