Hopp til hovedinnhold

Emfysematøs pyelonefritt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En livstruende, nekrotiserende infeksjon i nyreparenkymet og det perirenale vevet forårsaket av patogene gassdannende bakterier
Forekomst:
Sjelden sykdom, men hyppigst hos pasienter med diabetes
Symptomer:
Feber, frysninger, flankesmerter, kvalme, brekninger og dysuri
Funn:
Kan være kraftig nedsatt allmenntilstand eller koma
Diagnostikk:
Aktuelle prøver er Hb, SR, CRP, hvite, kreatinin, urinstix. Ellers røntgen, ultralyd og/eller CT
Behandling:
Primærbehandling er bredspektret antibiotika intravenøst, væske- og elektrolyttkorreksjon, og kontroll av hyperglykemi
  1. Shetty S. Emphysematous pyelonephritis. eMedicine. Last updated: Nov 13, 2017. emedicine.medscape.com  
  2. Nicolle LE. Complicated pyelonephritis: unresolved issues. Curr Infect Dis Rep. 2007;9(6):501–507. PMID: 17999886. PubMed  
  3. Lu YC, Hong JH, Chiang BJ, Pong YH, Hsueh PR, Huang CY, et al. Recommended Initial Antimicrobial Therapy for Emphysematous Pyelonephritis: 51 Cases and 14-Year-Experience of a Tertiary Referral Center. Medicine (Baltimore). 2016 May. 95 (21):e3573. PMID: 27227920. PubMed  
  4. Grayson DE, Abbott RM, Levy AD, Sherman PM. Emphysematous infections of the abdomen and pelvis: a pictorial review. Adiographics 2002; 22: 543-61. PubMed  
  5. Schicho A, Stroszczynski C, Wiggermann P. Emphysematous Cystitis: Mortality, Risk Factors, and Pathogens of a Rare Disease. Clin Pract. 2017 Apr 6. 7 (2):930. PMID: 28567236. PubMed  
  6. Olvera-Posada D, García-Mora A, Culebro-García C, et al. Prognostic Factors in Emphysematous Pyelonephritis. Actas Urol Esp. Dec 19, 2012.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)