Hopp til hovedinnhold

Emfysematøs pyelonefritt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
En livstruende, nekrotiserende infeksjon i nyreparenkymet og det perirenale vevet forårsaket av patogene gassdannende bakterier
Forekomst:
Sjelden sykdom, men hyppigst hos pasienter med diabetes
Symptomer:
Feber, frysninger, flankesmerter, kvalme, brekninger og dysuri
Funn:
Kan være kraftig nedsatt allmenntilstand eller koma
Diagnostikk:
Aktuelle prøver er Hb, SR, CRP, hvite, kreatinin, urinstix. Ellers røntgen, ultralyd og/eller CT
Behandling:
Primærbehandling er bredspektret antibiotika intravenøst, væske- og elektrolyttkorreksjon, og kontroll av hyperglykemi

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Generelt om behandlingen

Forløp, komplikasjoner og prognose

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)