Hopp til hovedinnhold

Akutt nyrebekkenbetennelse

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i de øvre urinveier, det vanligste er at den stammer fra nedre urinveier. Obstruksjon er ofte en disponerende faktor
Forekomst:
Anslås til å ramme 1 av 1000 hvert år, og hver tredje av disse må legges inn på sykehus
Symptomer:
Typiske symptom er forutgående blærekatarr, videre utvikling av feber, frostanfall, kvalme, oppkast og abdominalsmerter og smerter forøvrig. Symptomene kan spenne fra mild sykdom til sepsis
Funn:
Feber, magesmerter. Ofte bankeømmhet over nyrelosjene. Kan forårsake abdominal stramning, men andre årsaker må i så fall utelukkes.
Diagnostikk:
Urinstix og dyrkning og CRP. Blodkultur, ultralyd eller CT er aktuelle prøver ved videre utredning
Behandling:
De fleste kan behandles med antibiotika utenfor sykehus. Behandlingsvarigheten som regel 7-10 dager. Gravide og små barn trenger vanligvis innleggelse
 1. Colgan R, Williams M, Johnson JR. Diagnosis and treatment of acute pyelonephritis in women. Am Fam Physician. 2011 Sep 1;84(5):519-526. PubMed  
 2. Frassetto LA. Acute pyelonephritis. BMJ Best Practice, last updated May 13, 2014.
 3. Hooton TM, Stamm WE. Diagnosis and treatment of uncomplicated urinary tract infection. Infect Dis Clin North Am 1997; 11: 551-81. PubMed  
 4. Colgan R, Williams M, Johnson JR. Diagnosis and treatment of acute pyelonephritis in women. Am Fam Physician 2011; 84: 519-26. American Family Physician  
 5. Gilstrap LC 3d, Ramin SM. Urinary tract infections during pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am 2001; 28: 581-91. PubMed  
 6. Stamm WE, Hooton TM. Management of urinary tract infections in adults. N Engl J Med 1993; 329: 1328-34. New England Journal of Medicine  
 7. Bass PF 3d, Jarvis JA, Mitchell CK. Urinary tract infections. Prim Care 2003; 30: 41-61. PubMed  
 8. Hooton TM, Gupta K. Acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women. UpToDate, last updated Aug 04, 2014. UpToDate  
 9. Roberts JA. Management of pyelonephritis and upper urinary tract infections. Urol Clin North Am 1999; 26: 753-63. PubMed  
 10. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 11. Velasco M, Martinez JA, Moreno-Martinez A, Horcajada JP, Ruiz J, Barranco M, et al. Blood cultures for women with uncomplicated acute pyelonephritis: are they necessary? Clin Infect Dis 2003; 37: 1127-30. PubMed  
 12. van Nieuwkoop C, Hoppe BP, Bonten TN, et al. Predicting the need for radiologic imaging in adults with febrile urinary tract infection. Clin Infect Dis 2010; 51: 1266-72. PubMed  
 13. Nicolle LE. Urinary tract infection: traditional pharmacologic therapies. Am J Med 2002; 113(suppl 1A): 35S-44S.
 14. Eliakim-Raz N1, Yahav D, Paul M, Leibovici L. Duration of antibiotic treatment for acute pyelonephritis and septic urinary tract infection-- 7 days or less versus longer treatment: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Antimicrob Chemother 2013. doi:10.1093/jac/dkt177
 15. Norsk barnelegeforening. Vesikouretral refluks. Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2021. Siden besøkt jan 2022. www.helsebiblioteket.no  
 16. Søgaard KK, Veres K, Nørgaard M, et al. Pyelonephritis in persons after age 50 as a clinical marker of urogenital cancer. Clin Microbiol Infect 2018. pmid:29654872 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Anders Bærheim, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus