Hopp til hovedinnhold

Akutt nyrebekkenbetennelse

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i de øvre urinveier, vanligvis oppadstigende fra nedre urinveier. Obstruksjon er ofte en disponerende faktor
Forekomst:
Anslås til å ramme 1 av 1000 hvert år, og hver tredje av disse må legges inn på sykehus
Symptomer:
Typiske symptom er forutgående blærekatarr, videre utvikling av feber, frostanfall, kvalme, oppkast og abdominalsmerter og smerter forøvrig. Symptomene kan spenne fra mild sykdom til sepsis
Funn:
Feber, magesmerter. Ofte bankeømmhet over nyrelosjene. Kan forårsake abdominal stramning, men andre årsaker må i så fall utelukkes.
Diagnostikk:
Urinstix og dyrkning og CRP. Blodkultur, ultralyd eller CT er aktuelle prøver ved videre utredning
Behandling:
De fleste kan behandles med antibiotika utenfor sykehus. Behandlingsvarigheten som regel 7-10 dager. Gravide og små barn trenger vanligvis innleggelse
 1. Herness J, Buttolph A, Hammer NC. Acute Pyelonephritis in Adults: Rapid Evidence Review. Am Fam Physician. 2020;102(3):173-180. PubMed  
 2. Lewington A. Acute pyelonephritis. BMJ Best Practice, last updated 12 Jan 2023.
 3. Johnson JR, Russo TA. Acute Pyelonephritis in Adults published correction appears in N Engl J Med. 2018 Mar 15;378(11):1069. N Engl J Med. 2018;378(1):48-59. PubMed  
 4. Colgan R, Williams M, Johnson JR. Diagnosis and treatment of acute pyelonephritis in women. Am Fam Physician 2011; 84: 519-26. American Family Physician  
 5. Habak PJ, Griggs RP. Urinary Tract Infection in Pregnancy. StatPearls (Internet). Last update July 5, 2022. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 6. Talan DA, Takhar SS, Krishnadasan A, et al. Fluoroquinolone-Resistant and Extended-Spectrum β-Lactamase-Producing Escherichia coli Infections in Patients with Pyelonephritis, United States(1). Emerg Infect Dis. 2016;22(9):1594-1603. PubMed  
 7. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Sist faglig oppdatert: 07. september 2022. www.helsedirektoratet.no  
 8. Karakonstantis S, Kalemaki D. Blood culture useful only in selected patients with urinary tract infections—a literature review. Infect Dis (Lond). 2018;50(8):584-592. PubMed  
 9. van Nieuwkoop C, Hoppe BP, Bonten TN, et al. Predicting the need for radiologic imaging in adults with febrile urinary tract infection. Clin Infect Dis 2010; 51: 1266-72. PubMed  
 10. Eliakim-Raz N1, Yahav D, Paul M, Leibovici L. Duration of antibiotic treatment for acute pyelonephritis and septic urinary tract infection-- 7 days or less versus longer treatment: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Antimicrob Chemother 2013. doi:10.1093/jac/dkt177
 11. Norsk barnelegeforening. Vesikouretral refluks. Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2021. Siden besøkt jan 2022. www.helsebiblioteket.no  
 12. Søgaard KK, Veres K, Nørgaard M, et al. Pyelonephritis in persons after age 50 as a clinical marker of urogenital cancer. Clin Microbiol Infect 2018. pmid:29654872 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Anders Bærheim, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus