Hopp til hovedinnhold

Akutt nyrebekkenbetennelse

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon i de øvre urinveier, det vanligste er at den stammer fra nedre urinveier. Obstruksjon er ofte en disponerende faktor
Forekomst:
Anslås til å ramme 1 av 1000 hvert år, og hver tredje av disse må legges inn på sykehus
Symptomer:
Typiske symptom er forutgående blærekatarr, videre utvikling av feber, frostanfall, kvalme, oppkast og abdominalsmerter og smerter forøvrig. Symptomene kan spenne fra mild sykdom til sepsis
Funn:
Feber, magesmerter. Ofte bankeømmhet over nyrelosjene. Kan forårsake abdominal stramning, men andre årsaker må i så fall utelukkes.
Diagnostikk:
Urinstix og dyrkning og CRP. Blodkultur, ultralyd eller CT er aktuelle prøver ved videre utredning
Behandling:
De fleste kan behandles med antibiotika utenfor sykehus. Behandlingsvarigheten som regel 7-10 dager. Gravide og små barn trenger vanligvis innleggelse

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Trygdemedisin

Sykmelderveileder

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Anders Bærheim, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus