Hopp til hovedinnhold

Urinveisinfeksjon ved inneliggende kateter

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Urinveisinfeksjon ved inneliggende kateter
Forekomst:
En ganske vanlig komplikasjon til kateterbehandling
Symptomer:
Infeksjonsmistanke foreligger ved feber, endringer i mental status, nye eller økte kramper i urinblæren
Funn:
Kliniske funn kan være blakket urin, blokkeringer i kateteret
Diagnostikk:
Aktuell prøver er dyrkning av urin, med visse forholdsregler 
Behandling:
Symptomatisk infeksjon behandles med antibiotika
 1. Lachance CC, Grobelna A. Management of Patients with Long-Term Indwelling Urinary Catheters: A Review of Guidelines Internet. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2019 May 14. PMID: 31449368. PubMed  
 2. Gould CV, Umscheid CA, Agarwal RK, et al. Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. Infect Control Hosp Epidemiol 2010; 31:319. PubMed  
 3. Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD, et al. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2010; 50:625. PubMed  
 4. Fekete T. Catheter-associated urinary tract infection in adults. UpToDate, Mar 05, 2020. UpToDate  
 5. Sievert DM, Ricks P, Edwards JR, et al. Antimicrobial-resistant pathogens associated with healthcare-associated infections: summary of data reported to the National Healthcare Safety Network at the Centers for Disease Control and Prevention, 2009-2010. Infect Control Hosp Epidemiol 2013; 34:1. PubMed  
 6. Helsedirektoratet. Kateterassosiert urinveinsinfeksjon (UVI). Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Helsedirektoratet 2018. helsedirektoratet.no  
 7. Akselsen PE, Ore S. Urinveisinfeksjoner i sykehjem. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Dato publisert 16.06.2020. www.antibiotikaiallmennpraksis.no  
 8. Sykehjemsmedisin (Bergen). Metodebok. Sist oppdatert 20.05.2022. metodebok.no  
 9. Holte HH, Underland V, Hafstad E. Oppsummert forskning om forebygging av kateterrelatert urinveisinfeksjon. Rapport fra Folkehelseinstituttet – 2016. ISBN 978-82-8082-722-7 www.kunnskapssenteret.no  
 10. Lam TB, Omar MI, Fisher E, Gillies K, MacLennan S. Types of indwelling urethral catheters for short-term catheterisation in hospitalised adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(9):CD004013. Cochrane (DOI)  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim