Hopp til hovedinnhold

Urgeinkontinens hos kvinner

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Plutselig og sterk vannlatingstrang som ofte fører til større volum av urinlekkasje
Forekomst:
Ren urge-inkontinens utgjør 10-15% av pasientene med inkontinens
Symptomer:
Plutselig og sterk vannlatingstrang som ofte fører til urinekkasje
Funn:
Klinisk undersøkelse er som regel normal
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er vanligvis ikke påkrevd
Behandling:
Blære- og bekkenbunnstrening, ev. spasmolytika eller lokalbehandling med østrogen
 • Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom - nettside 
 1. Svenningsen R. et al. Urininkontinens. Norsk gynekologisk forening Veileder i gynekologi (2021). Sist oppdatert 12. februar 2021. www.legeforeningen.no  
 2. Ebbesen MH, Hunskaar S, Rortveit G, Hannestad YS. Prevalence, incidence and remission of urinary incontinence in women: longitudinal data from the Norwegian HUNT study (EPINCONT). BMC Urol. 2013 May 30;13:27. PMID: 23721491 PubMed  
 3. O'Halloran T, Bell RJ, Robinson PJ, Davis SR. Urinary incontinence in young nulligravid women: A cross-sectional analysis. Ann Intern Med 2012; 157: 87-93. Annals of Internal Medicine  
 4. Aoki Y, Brown HW, Brubaker L, et al. Urinary incontinence in women. Nat Rev Dis Primers. 2017 Jul 6; 3: 17042. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 5. Khullar V, Sexton CC, Thompson CL, et al. The relationship between BMI and urinary incontinence subgroups: results from EpiLUTS. Neurourol Urodyn 2014; 33(4):392-399. PMID: 23780904 PubMed  
 6. Qassem A, Dallas P, Forciea MA, et al. Nonsurgical management of urinary incontinence in women: A clinical practice guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med 2014; 161: 429-40. doi:10.7326/M13-2410 DOI  
 7. Todhunter-Brown A, Hazelton C, Campbell P, et al. Conservative interventions for treating urinary incontinence in women: an Overview of Cochrane systematic reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2022 Sep 2;9:CD012337. doi: 10.1002/14651858.CD012337.pub2. The Cochrane Library  
 8. Balk EM, Rofeberg VN, Adam GP et al. Pharmacologic and Nonpharmacologic Treatments for Urinary Incontinence in Women: A Systematic Review and Network Meta-analysis of Clinical Outcomes. Ann Intern Med. 2019 Apr 2;170(7):465-479. Epub 2019 Mar 19. PMID: 30884526.
 9. Hagen S, Elders A, Stratton S, et al. Effectiveness of pelvic floor muscle training with and without electromyographic biofeedback for urinary incontinence in women: multicentre randomised controlled trial. BMJ 2020. doi:10.1136/bmj.m3719 DOI  
 10. Kelleher C, Hakimi Z, Zur R et al. Efficacy and Tolerability of Mirabegron Compared with Antimuscarinic Monotherapy or Combination Therapies for Overactive Bladder: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Eur Urol. 2018 Sep;74(3):324-333. Epub 2018 Apr 23. PMID: 29699858. PubMed  
 11. Rai BP, Cody JD, Alhasso A, Stewart L. Anticholinergic drugs versus non-drug active therapies for non-neurogenic overactive bladder syndrome in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD003193. DOI: 10.1002/14651858.CD003193.pub4. DOI  
 12. Samuelsson E, Odeberg J, Stenzelius K, et al. Effect of pharmacological treatment for urinary incontinence in the elderly and frail elderly: A systematic review. Geriatr Gerontol Int. 2015;15:521-34. doi: 10.1111/ggi.12451 DOI  
 13. Novara G, Galfano A, Secco S, et al. A systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials with antimuscarinic drugs for overactive bladder. Eur Urol. 2008;54:740–764. PMID: 18632201. PubMed  
 14. Cody JD, Jacobs ML, Richardson K, Moehrer B, Hextall A. Oestrogen therapy for urinary incontinence in post-menopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD001405. DOI: 10.1002/14651858.CD001405.pub3. DOI  
 15. Duthie JB, Vincent M, Herbison GP, Wilson DI, Wilson D. Botulinum toxin injections for adults with overactive bladder syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD005493. DOI: 10.1002/14651858.CD005493.pub3. The Cochrane Library  
 16. Visco AG, Brubaker L, Richter HE, et al. Anticholinergic Therapy vs. OnabotulinumtoxinA for Urgency Urinary Incontinence. N Engl J Med. 2012 Oct 4. pmid: 23036134. PubMed  
 17. Lukacz ES. Female urinary incontinence: Treatment. UpToDate, last updated Jan 04, 2023. UpToDate  
 18. Wallace SA, Roe B, Williams K, Palmer M. Bladder training for urinary incontinence in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD001308. DOI: 10.1002/14651858.CD001308.pub2. DOI  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Guri Rørtveit, spesialist i allmennmedisin, stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
 • Arnfinn Seim, førsteamanuensis i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, NTNU