Hopp til hovedinnhold

Glomerulonefritter

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inflammasjon i glomeruli. Mange årsaker. Inndeling i primær og sekundær. Klassifikasjon etter morfologi. I tilstander der inflammasjons-elementet ikke er spesielt tydelig ved lysmikroskopi, brukes ofte betegnelsen glomerulopati/nefropati
Forekomst:
Forholdsvis sjeldne tilstander. IgA-nefropati, en undergruppe av mesangioproliferativ glomerulonefritt er vanligst blant voksne, og minimal change nefropati er vanligst blant barn
Symptomer:
Varierende symptomer og progresjonshastighet. I mange tilfeller asymptomatisk. Ofte preges tilstanden mer av den tilgrunnliggende sykdommen ved sekundær glomerulonefritt. Fremskreden nyresykdom kan gi uspesifikke symptomer som tretthet (fatigue), hodepine, kvalme og kløe
Funn:
Normal eller nedsatt nyrefunksjon. Kan foreligge perifere eller sentrale (hevelse rundt øynene) ødemer og hypertensjon, eventuelt tegn til underliggende sykdom
Diagnostikk:
Generelle labprøver relatert til hematologi og nyrer. S-albumin, ANCA, ANA, aGMB. Urin stix samt kvantitering av albuminuri og eventuell urin mikroskopi. Ultralyd nyrer og nyrebiopsi
Behandling:
Avhenger av etiologi, men immunmodulerende og anti-inflammatorisk behandling brukes oftest. Blodtrykksreduserende behandling og behandling som reduserer proteinurien (RAS-blokkade), vil nesten alltid ligge i bunnen. Dialyse må vurderes fortløpende ved langtkommen kronisk nyresvikt eller ved akutt nyresvikt
 1. Chadban SJ, Atkins RC. Glomerulonephritis. Lancet 2005; 365: 1797-806. PubMed  
 2. Levy J. Glomerulonephritis. BestPractice, last reviewed 2 Aug 2021. bestpractice.bmj.com  
 3. Sethi S, De Vriese AnS, Fervenza FC. Acute glomerulonephritis. Seminar. Lancet 2022. pmid:35461559 PubMed  
 4. Rovin BH, Adler SG, Barratt J, et al. Executive summary of the KDIGO 2021 Guideline for the Management of Glomerular Diseases. Kidney Int 2021; 100: 753-779. pmid:34556300 PubMed  
 5. Parmar MS. Acute glomerulonephritis. Medscape, last updated Dec 15, 2020. emedicine.medscape.com  
 6. Salifu MO. Chronic glomerulonephritis. Medscape, last updated Feb 24, 2020. emedicine.medscape.com  
 7. Simon P, Ramee MP, Boulahrouz R et al. Epidemiologic data of primary glomerular diseases in western France. Kidney Int 2004; 66: 905-8. PubMed  
 8. The Norwegian Renal Registry. Annual Report 2019. www.nephro.no  
 9. Satoskar AA, Parikh SV, Nadasdy T. Epidemiology, pathogenesis, treatment and outcomes of infection-associated glomerulonephritis. Nat Rev Nephrol. 2020;16(1):32-50. PMID: 31399725 PubMed  
 10. Haaskjold YL. Knoop T. IgA-nefropati. Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi:10.4045/tidsskr.22.0146 DOI  
 11. Vecchio M, Bonerba B, Palmer SC, et al. Immunosuppressive agents for treating IgA nephropathy. Cochrane Database of Syst Rev 2015, Issue 8. Art. No.: CD003965. DOI: 10.1002/14651858.CD003965.pub2. DOI  
 12. Rauen T, Eitner F, Fitzner C, et al. Intensive Supportive Care plus Immunosuppression in IgA Nephropathy. New Engl J Med 2015; 373: 2225-36. doi:10.1056/NEJMoa1415463 DOI  
 13. Hahn D, Hodson EM, Willis NS, et al. Corticosteroid therapy for nephrotic syndrome in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 18;(3):CD001533. Cochrane (DOI)  
 14. Meliambro K, Campbell KN, Chung M. Therapy for Proliferative Lupus Nephritis. Rheum Dis Clin North Am. 2018;44(4):545-560. PMID: 30274622 PubMed  
 15. Fervenza FC, Appel GB, Barbour SJ, et al. Rituximab or Cyclosporine in the Treatment of Membranous Nephropathy. N Engl J Med 2019; 381: 36-46. pmid:31269364 PubMed  
 16. Walters G, Willis NS, Craig JC. Interventions for renal vasculitis in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(9):CD003232. Cochrane (DOI)  
 17. Knoop T, Vikse BE, Svarstad E et al. Mortality in patients with IgA nephropathy. Am J Kidney Dis 2013; 62: 883–90. PMID: 23796906 PubMed  
 • Knut Aasarød, overlege, Nyreavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim