Hopp til hovedinnhold

Hydronefrose og hydroureter

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hydronefrose/hydroureter er en dilatasjon av nyrebekken og calyces ut over den normale kapasiteten. Tilstanden er vanligvis forårsaket av obstruksjon i urinveiene
Forekomst:
Hydronefrose/hydroureter er en nokså vanlig tilstand som kan være unilateral eller bilateral. Det kan skyldes tilstander inne i ureter, blære eller urethra eller tilstander utenfor som trykker på urinveiene. Hydronefrose er også hyppigste årsak til patologiske funn hos nyfødte og småbarn
Symptomer:
Symptomene varierer fra symptomfrihet til sterk ureterkolikk med kvalme og oppkast
Funn:
Bildeundersøkelser er nødvendig for å stille diagnosen
Diagnostikk:Ultralyd og 
CT av urinveiene er nyttige undersøkelser
Behandling:
Behandling består i å oppheve obstruksjonen som forårsaker hydronefrose og/eller hydroureter
 1. Zeidel ML, O'Neill WC. Clinical manifestations and diagnosis of urinary tract obstruction and hydronephrosis. UpToDate, last updated Oct 06, 2014. UpToDate  
 2. Sorokin I, Mamoulakis C, Miyazawa K, et al. Epidemiology of stone disease across the world. World J Urol. 2017 Sep;35(9):1301-20. PMID: 28213860 PubMed  
 3. Scales CD Jr, Smith AC, Hanley JM, et al. Prevalence of kidney stones in the United States. Eur Urol. 2012;62:160-165. PMID: 22498635 PubMed  
 4. Lee RS, Cendron M, Kinnamon DD, et al. Antenatal hydronephrosis as a predictor of postnatal outcome: a metaanalysis. Pedriatics 2006; 118: 586. PubMed  
 5. Estrada CR jr. Prenatal hydronephrosis: early evaluation. Curr Opin Urol 2008; 18: 401. PubMed  
 6. Eckford SD, Gingell JC. Ureteric obstruction in pregnancy – diagnosis and management. Br J Gynaecol Obstet 1991; 125: 272. PubMed  
 7. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). JAMA. 2016 Feb 23;315(8):801-10. PMID: 26903338 PubMed  
 8. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: acute onset flank pain - suspicion of stone disease (urolithiasis). 2015 [internet publication]. legehandboka.no  
 9. Kinn A-C. Ureteropelvic junction obstruction: Long term follow-up of adults with and without surgical treatment. J Urol 2000; 164(3 pt1): 652.
 • Trygve Talseth, spesialist urologi

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
 • Steinar Hunskår, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen