Hopp til hovedinnhold

Nefrogen systemisk fibrose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Systemisk sykdom som oppstår etter bruk av MR-kontrastmidler som inneholder gadolinum, vanligvis hos pasienter med nyresvikt i stadium 4 eller 5
Forekomst:
Sykdommen er sjelden, og nå (2018) nærmest utryddet
Symptomer:
De første symptomene etter eksponering for gadolinium er oftest intens brennende smerte i huden distalt på underekstremitetene, assosiert med rødhet og hevelse
Funn:
Kliniske funn er fortykket og hard hud, ofte med pigmentforandringer hos pasienter med nyresvikt
Diagnostikk:
Diagnosen kan bekreftes med hudbiopsi
Behandling:
Det er ikke funnet noen effektive behandlingsmetoder
  1. Christiansen REF, Sviland L, Sekse I, Svarstad E. Nefrogen systemisk fibrose ved bruk av MR-kontrastmiddel. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 180-2. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  2. Statens legemiddelverk. Gadoliniumbaserte kontrastmidler og nefrogen systemisk fibrose – råd for å redusere risikoen.
  3. Martin DR, Kalb B, Mittal A, et al. No Incidence of Nephrogenic Systemic Fibrosis after Gadobenate Dimeglumine Administration in Patients Undergoing Dialysis or Those with Severe Chronic Kidney Disease. Radiology 2018; 286: 113-9. pmid:28731375 PubMed  
  4. Lunyera J, Mohottige D, et al. Risk for Nephrogenic Systemic Fibrosis After Exposure to Newer Gadolinium Agents A Systematic Review. Ann Intern Med 2020. doi:10.7326/M20-0299 DOI  
  5. Hellman R. Gadolinium-induced Nephrogenic Systemic Fibrosis. Seminars in Nephrology 2011; 3: 310-6. PubMed  
  6. Rydahl C, Thomsen HS, Marckmann P. High prevalence of nephrogenic systemic fibrosis in chronic renal failure patients exposed to gadodiamide, a gadolinium-containing magnetic resonance contrast agent. Invest Radiol 2008; 43: 141-4. PubMed  
  7. Grobner T. Gadolinium--a specific trigger for the development of nephrogenic fibrosing dermopathy and nephrogenic systemic fibrosis?. Nephrol Dial Transplant 2006; 21: 1104-8. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok

Tidligere fagmedarbeidere

  • Åse Kjellmo, overlege, Klinikk for Bildediagnostikk, St.Olavs Hospital, Trondheim