Hopp til hovedinnhold

Nefrotisk syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tilstand med stort proteintap i urinen, 3,0 g/døgn eller mer. (Protein/kreatinin ratio > 300mg/mmol), s-abumin < 30 g/l og ødemer
Forekomst:
Insidens hos voksne er beregnet til 3 per 100.000 per år
Symptomer:
Økende ødem i underekstremitetene, vektøkning og slapphet er typisk tidlige symptomer på nefrotisk syndrom
Funn:
Ødemer som er lokalisert til beina hos oppegående, og ryggen og setet hos sengeliggende.Nyrefunksjonen kan være normal eller nedsatt
Diagnostikk:
Aktuelle tilleggsundersøkelser er urinus. (protein-kreatinin-ratio), blodprøver, bildediagnostikk, ev. nyrebiopsi
Behandling:
Diuretika, redusert saltinntak, ev. ACE-hemmer eller ATII-blokker, ev. tromboseprofylakse. Etter histologisk diagnose, også immunmodulerende behandling.
 1. Kodner C. Diagnosis and management of nephrotic syndrome in adults. Am Fam Physician 2016 Mar 15;93(6):479-485.
 2. Pepper R, Connolly J. Assessment of nephrotic syndrome. BMJ Best Practice, last reviewed 20 Jan 2023. bestpractice.bmj.com  
 3. Agrawal S, Zaritsky JJ, Fornoni A, Smoyer WE. Dyslipidaemia in nephrotic syndrome: mechanisms and treatment. Nat Rev Nephrol. 2018 Jan; 14(1): 57–70. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 4. Elie V, Fakhoury M, Deschênes G, et al. Physiopathology of idiopathic nephrotic syndrome: lessons from glucocorticoids and epigenetic perspectives. Pediatr Nephrol. 2012;27:1249-1256. PubMed  
 5. Hull RP, Goldsmith DJA. Nephrotic syndrome in adults. Clinical Review. BMJ 2008; 336: 1185-9. PubMed  
 6. Heldal K. Nefrotisk syndrom. Norsk legemiddelhåndbok. Sist endret 15.03.2022. www.legemiddelhandboka.no  
 7. Siddall EC, Radhakrishnan J. The pathophysiology of edema formation in the nephrotic syndrome. Kidney Int. 2012;82(6):635–642.
 8. Radhakrishnan J, Cattran DC. The KDIGO practice guideline on glomerulonephritis: reading between the (guide)lines—application to the individual patient. Kidney Int. 2012;82(8):840–856.
 9. Hahn D, Hodson EM, Willis NS, et al. Corticosteroid therapy for nephrotic syndrome in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015;3:CD001533. DOI:10.1002/14651858.CD001533.pub5 DOI  
 10. Bjerre A, Klingenberg C. Proteinuri hos barn. Generell veileder i pediatri. Sist faglig oppdatert: 01.01.2020. www.helsebiblioteket.no  
 11. Chen Y, Schieppati A, Chen X, et al. Immunosuppressive treatment for idiopathic membranous nephropathy in adults with nephrotic syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(10):CD004293. Cochrane (DOI)  
 12. Chen Y, Schieppati A, Chen X, Cai G, Zamora J, Giuliano GA, Braun N, Perna A. Immunosuppressive treatment for idiopathic membranous nephropathy in adults with nephrotic syndrome. Cochrane Database of Syst Rev 2014, Issue 10. Art. No.: CD004293. DOI: 10.1002/14651858.CD004293.pub3 DOI  
 13. Wu HM, Tang JL, Cao L, Sha ZH, Li Y. Interventions for preventing infection in nephrotic syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 4. Art. No.: CD003964. DOI: 10.1002/14651858.CD003964.pub3. DOI  
 14. Kayali F, Najjar R, Aswad F, Matta F, Stein PD. Venous thromboembolism in patients hospitalized with nephrotic syndrome. Am J Med 2008; 121: 226-30. PubMed  
 15. Mahmoodi BK, ten Kate MK, Waandes F, et al. High absolute risks and predictors of venous and arterial thromboembolic events in patients with nephrotic syndrome: results from a large retrospective cohort study. Circulation 2008; 117: 224-30. Circulation  
 • Knut Aasarød, professor emeritus NTNU. Tidligere overlege ved nyreavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar Hunskår, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Tor Erik Widerøe, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og overlege ved Seksjon for nyresykdommer, Regionsykehuset i Trondheim