Hopp til hovedinnhold

Nyrecyster

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Cyste i nyrebarken, som regel enslig (skilles fra polycystiske nyrer). Hva som forårsaker dem er omdiskutert
Forekomst:
Påvises hos ca. 15% ved tilfeldig underøkelse av voksne. Økende forekomst med økende alder. 
Symptomer:
Nyrecyster er som regel uten symptomer. Intermitterende, dumpe flankesmerter kan forekomme. Blødning i cysten kan gi kraftige og akutt innsettende smerter
Funn:
Vanligvis ingen kliniske funn. Palpasjon kan være smertefull ved infiserte cyster
Diagnostikk:
Som regel et tilfeldig funn ved bildeundersøkelser. Ultralyd og CT er de beste undersøkelsene for å skille cyster fra tumor
Behandling:
Som regel kreves ingen behandling utover informasjon. Type III-IV basert på CT henvises for kreftutredning
  1. Kruskal JB, Richie JP. Simple and complex kidney cysts in adults. UpToDate, last updated Mar 15, 2021. UpToDate  
  2. Norsk urologisk forenings anbefalinger for allmennleger. Tumor i nyre. Sist oppdatert sept 2013. Siden besøkt 01.02.2021 www.legeforeningen.no  
  3. Rule AD, Sasiwimonphan K, Lieske JC, et al. Characteristics of renal cystic and solid lesions based on contrast-enhanced computed tomography of potential kidney donors. Am J Kidney Dis 2012; 59: 611. pmid:22398108 PubMed  
  4. Bosniak, MA. The Bosniak Renal Cyst Classification: 25 Years Later. Radiology 2012; 262: 781-5. Radiology  
  5. Smith AD, Allen BC, Sanyal R, et al. Outcomes and complications related to the management of Bosniak cystic renal lesions. AJR Am J Roentgenol 2015; 205: W550-6. pmid: 25905961 PubMed  
  6. Chin HJ, Ro H, Lee HJ, et al. The clinical significances of simple renal cyst: Is it related to hypertension or renal dysfunction? Kidney Int 2006; 70:1468. PubMed  
  • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo

Tidligere fagmedarbeidere

  • Steinar Hunskår, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Tor Erik Widerøe, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og overlege ved Seksjon for nyresykdommer, Regionsykehuset i Trondheim