Hopp til hovedinnhold

Akutt nyreskade

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Akutt nyreskade, tidligere kalt akutt nyresvikt, gir plutselig og vedvarende fall i nyrenes funksjon. Det skilles mellom prerenale, renale og postrenale årsaker.
Forekomst:
Synes å være en insidens på ca. 500 per 1 million
Symptomer:
Er ofte uspesifikke, men vanligst er fallende urinproduksjon. Etter hvert uremiske symptomer som anoreksi, kvalme, oppkast, uspesifikke magesmerter og encefalopati med tretthet, påvirket sensorium og asterixis
Funn:
De viktigste kliniske funn er endringer i hydreringsgrad. Ellers avhengig av underliggende sykdom.
Diagnostikk:
Utredes i sykehus med målinger av urinvolum, nyrefunksjon, syrebase
Behandling:
Rettes mot underliggende faktorer og forebyggende behandling er viktig
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Knut Aasarød, dr. med., overlege, Nyreavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Tor Erik Widerøe, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege ved Seksjon for nyresykdommer, St. Olavs Hospital, Trondheim