Hopp til hovedinnhold

Akutt nyreskade

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt nyreskade, tidligere kalt akutt nyresvikt, gir plutselig og vedvarende fall i nyrenes funksjon. Det skilles mellom prerenale, renale og postrenale årsaker.
Forekomst:
Synes å være en insidens på ca. 500 per 1 million
Symptomer:
Er ofte uspesifikke, men vanligst er fallende urinproduksjon. Etter hvert uremiske symptomer som anoreksi, kvalme, oppkast, uspesifikke magesmerter, encefalopati med tretthet og påvirket sensorium
Funn:
De viktigste kliniske funn er endringer i hydreringsgrad. Ellers avhengig av underliggende sykdom.
Diagnostikk:
Utredes i sykehus med målinger av urinvolum, urinsediment, nyrefunksjon, elektrolytter, syrebase, ultralyd
Behandling:
Rettes mot underliggende faktorer og komplikasjoner som hyperkalemi, hyponatremi, acidose, hyperfosfatemi og lungeødem. Overvåke væskeinntak og urinproduksjon
 1. Mercado MG, Smith DK, Guard EL. Acute kidney injury: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2019 Dec 1;100(11):687-694. . www.aafp.org  
 2. Levey AS, James MT. Acute Kidney Injury. Ann Intern Med. 2017;167(9):ITC66-ITC80. PMID: 29114754 PubMed  
 3. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Kidney Int Suppl. 2012;2(suppl 1):1–138. kdigo.org  
 4. Lewington A. Acute kidney injury. BMJ Best Practice. Last reviewed: 20 Jan 2023. bestpractice.bmj.com  
 5. UK Renal Association. Clinical practice guidelines: acute kidney injury. March 2011. (Accessed 11 May 2017). www.renal.org  
 6. Bellomo R, Kellum JA, Ronco C, et al. Acute kidney injury in sepsis. Intensive Care Med. 2017;43(6):816–828. PMID: 28364303 PubMed  
 7. Selby NM, Kolhe NV, McIntyre CW, et al. Defining the cause of death in hospitalised patients with acute kidney injury. PLoS One. 2012 Nov 2;7(11):e48580. PubMed  
 8. Subramaniam RM, Suarez-Cuervo C, Wilson RF, et al. Effectiveness of Prevention Strategies for Contrast-Induced Nephropathy: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. 2016;164(6):406-416. PubMed  
 9. Lapi F, Azoulay L, Yin H, Nessim SJ, Suissa S. Concurrent use of diuretics, angiotensin converting enzyme inhibitors, and angiotensin receptor blockers with non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of acute kidney injury: nested case-control study. BMJ Jan 8 2013; 346: e8525.
 10. Hertzberg D, Rydén L, Sartipy U, Holzmann M. Viktigt utreda orsaken till akut njurskada - Behandlingen ska sikta på att begränsa skadan och förhindra progress Important to investigate the cause of acute kidney injury. Treatment should aim to limit the damage and prevent progression. Lakartidningen. 2016;113:DWDH. Published 2016 May 3. PMID: 27138121 PubMed  
 11. Pickering JW, Frampton CM, Walker RJ, et al. Four hour creatinine clearance is better than plasma creatinine for monitoring renal function in critically ill patients. Crit Care. 2012;16(3):R107. PubMed  
 12. Podoll A, Walther C, Finkel K. Clinical utility of gray scale renal ultrasound in acute kidney injury. BMC Nephrol. 2013;14:188. PubMed  
 13. Perazella MA. The urine sediment as a biomarker of kidney disease. Am J Kidney Dis. 2015;66(5):748–755. PMID: 25943719. PubMed  
 14. Moore PK, Hsu RK, Liu KD. Management of acute kidney injury: core curriculum 2018. Am J Kidney Dis. 2018;72(1):136–148. PMID: 29478864. PubMed  
 15. Moore PK, Hsu RK, Liu KD. Management of acute kidney injury: core curriculum 2018. Am J Kidney Dis. 2018;72(1):136-148. PubMed  
 16. Bouchard J, Soroko SB, Chertow GM, et al. Fluid accumulation, survival and recovery of kidney function in critically ill patients with acute kidney injury. Kidney Int. 2009;76(4):422–427. PMID: 19436332. PubMed  
 17. Prowle JR, Kirwan CJ, Bellomo R. Fluid management for the prevention and attenuation of acute kidney injury. Nat Rev Nephrol. 2014;10(1):37–47. PMID: 24217464. PubMed  
 18. Nainggolan L. Two Antihypertensives Plus NSAID Ups Risk of Acute Kidney Injury. Two Antihypertensives Plus NSAID Ups Risk of Acute Kidney Injury. Heartwire. Jan 9 2013; Accessed Jan 14, 2013.
 19. Chawla LS, Eggers PW, Star RA, et al. Acute kidney injury and chronic kidney disease as interconnected syndromes. N Engl J Med. 2014;371(1):58–66. PMID: 24988558. PubMed  
 20. Odutayo A, Wong CX, Farkouh M, et al. AKI and long-term risk for cardiovascular events and mortality. J Am Soc Nephrol. 2017;28(1):377–387. PMID: 27297949. PubMed  
 21. Vanmassenhove J, Vanholder R, Lameire N. Points of concern in post acute kidney injury management. Nephron. 2018;138(2):92–103. PMID: 29131132. PubMed  
 • Knut Aasarød, professor emeritus NTNU. Tidligere overlege ved nyreavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Tor Erik Widerøe, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege ved Seksjon for nyresykdommer, St. Olavs Hospital, Trondheim