Hopp til hovedinnhold

Wilms tumor

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kalles også nefroblastom, en svulst som utgår fra mesodermalt vev i nyren. Årsaken er ukjent
Forekomst:
Utgjør omtrent 6% av all maligne sykdommer i barneårene. Median debutalder er 3,5 år
Symptomer:
Tilstanden blir oftest tilfeldig avdekket som en asymptomatisk kul i abdomen, men symptomer som magesmerter og kvalme er ikke uvanlig
Funn:
Klinisk undersøkelse vil ofte avdekke en palpabel oppfylning i abdomen, unngå unødvendig palpasjon da man tror dette gir økt metastasering. Økt renin nivå kan gi hypertensjon
Diagnostikk:
Ultralyd og CT abdomen bekrefter diagnosen, biopsi er ofte kontraindisert
Behandling:
Tilstanden behandles kirurgisk med nefrektomi
 1. Batra S. Wilms' tumour. BMJ Best Practice, last reviewed 3 Aug 2021. bestpractice.bmj.com  
 2. Kaste SC, Dome JS, Babyn PS, et al. Wilms tumour: prognostic factors, staging, therapy and late effects. Pediatr Radiol. 2008 Jan;38(1):2-17. PubMed  
 3. Chintagumpala M, Muscal JA. Presentation, diagnosis, and staging of Wilms tumor. UpToDate, last updated April 24, 2015 . UpToDate  
 4. Ruteshouser EC, Robinson SM, Huff V. Wilms tumor genetics: mutations in WT1, WTX, and CTNNB1 account for only about one-third of tumors. Genes Chromosomes Cancer. 2008 June;47(6):461-70. PubMed  
 5. Servaes S, Khanna G, Naranjo A, et al. Comparison of diagnostic performance of CT and MRI for abdominal staging of pediatric renal tumors: a report from the Children's Oncology Group. Pediatr Radiol 2015; 45:166. PubMed  
 6. Smets AM, van Tinteren H, Bergeron C, et al. The contribution of chest CT-scan at diagnosis in children with unilateral Wilms' tumour. Results of the SIOP 2001 study. Eur J Cancer 2012; 48:1060. PubMed  
 7. Dome JS, Graf N, Geller JI, et al. Advances in Wilms Tumor Treatment and Biology: Progress Through International Collaboration. J Clin Oncol 2015; 33: 2999-3007. pmid:26304882 PubMed  
 8. Fernandez CV, Perlman EJ, Mullen EA, et al. Clinical Outcome and Biological Predictors of Relapse After Nephrectomy Only for Very Low-risk Wilms Tumor: A Report From Children's Oncology Group AREN0532. Ann Surg 2017; 265: 835. pmid:27811504 PubMed  
 9. D'Angio GJ. The National Wilms Tumor Study: a 40 year perspective. Lifetime Data Anal. 2007 Dec;13(4):463-70. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
 • Svein Kolmannskog, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim og overlege ved Barneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim