Hopp til hovedinnhold

Blærekreft

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kreft utgått fra urotel i blære (i mer enn 90% av tilfellene). Røyking og andre spesifikke karsinogene faktorer disponerer, genetiske forhold kan også å ha betydning
Forekomst:
Hyppigste urologiske kreftform etter prostatakreft. Insidens i 2018 var 1516 personer, hyppigere hos menn, omlag 3:1
Symptomer:
Få eller ingen tidlig i forløpet. Makroskopisk hematuri er hyppigst. Enkelte utvikler først symptomer når metastaser foreligger
Funn:
Som regel ingen funn ved klinisk undersøkelse, ev. palpabel fiksert tumor i blæreregionen
Diagnostikk:
Cystoskopi med cytologi eller biopsi og flerfase CT urinveier. 
Behandling:
Transuretral reseksjon av blære (TURB) kan være kurativt ved lokal tumor. Ev. intravesikal installasjonsbehandling, cystektomi, strålebehandling og systemisk kjemoterapi. 
 • Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blærekreft. IS-2992. Utgitt april 2021
 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blærekreft. Utgitt 04 - 2021 www.helsedirektoratet.no  
 2. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2018. Oslo: Kreftregisteret, 2019. www.kreftregisteret.no  
 3. Powles T, Bellmunt J, Comperat E et al.; ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. Bladder cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2022 Mar;33(3):244-258. Epub 2021 Nov 30. PMID: 34861372 PubMed  
 4. Lenis AT, Lec PM, Chamie K, et al. Bladder Cancer. A review. JAMA 2020. PMID: 33201207 PubMed  
 5. Babjuk M, Burger M, Capoun O et al. European Association of Urology Guidelines on Non-muscle-invasive Bladder Cancer (Ta, T1, and Carcinoma in Situ). Eur Urol. 2022 Jan;81(1):75-94. Epub 2021 Sep 10. PMID: 34511303 PubMed  
 6. Witjes JA, Bruins HM, Cathomas R et al. European Association of Urology Guidelines on Muscle-invasive and Metastatic Bladder Cancer: Summary of the 2020 Guidelines. Eur Urol. 2021 Jan;79(1):82-104. Epub 2020 Apr 29. PMID: 32360052 PubMed  
 7. DeGeorge KC, Holt HR, Hodges SC. Bladder Cancer: Diagnosis and Treatment. Am Fam Phys 2017; 96: 507-14. pmid:29094888 PubMed  
 8. Helsedirektoratet. Seneffekter etter kreftbehandling. Faglige råd. Oslo: Helsedirektoratet; 2017. IS-2551 www.helsedirektoratet.no  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
 • Harald Kamps, spesialist i allmennmedisin; universitetslektor II, enhet for anvendt klinisk forskning, Regionsykehuset i Trondheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Olbjørn Klepp, professor dr.med, overlege Kreftavd. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Regionsykehuset i Trondheim