Hopp til hovedinnhold

Blærestein

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Steinmateriale i urinblæren som ikke kommer ut ved normal vannlatning, skyldes som regel obstruksjon (prostata) og/eller infeksjon.
Forekomst:
I vår del av verden er blæresteiner sjeldne og som regel knyttet til underliggende sykdom. Blærestein rammer først og fremst menn. 
Symptomer:
Blærestein kan være asymptomatisk, men kan også gi suprapubiske smerter og ubehag ved vannlatning
Funn:
Er ofte sparsomme. Ses særlig samtidig med en forstørret prostata. Blærestein kan forårsake residualurin, utvidet urinblære, hematuri og infeksjon i blæren
Diagnostikk:
Ultralyd eller CT, ev. urografi kan påvise tilstanden
Behandling:
Fjerning av steinmateriale via cystoskop, unntaksvis åpen kirurgi
 1. Basler J. Bladder stones. Medscape, last updated Feb 04, 2020. emedicine.medscape.com  
 2. Hammad FT, Kaya M, Kazim E. Bladder calculi: did the clinical picture change?. Urology. Jun 2006;67(6):1154-8. PubMed  
 3. Leslie SW, Sajjad H, Murphy PB. Bladder Stones. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 12, 2021. PMID: 28722973 PubMed  
 4. Ali SH, Rifat UN. Etiological and clinical patterns of childhood urolithiasis in Iraq. Pediatr Nephrol 2005; 20:1453. PubMed  
 5. Hammad FT, Kaya M, Kazim E. Bladder calculi: did the clinical picture change?. Urology, Jun 2006;67(6):1154-8.
 6. Bartel P, Krebs J, Wöllner J, Göcking K, Pannek J. Bladder stones in patients with spinal cord injury: a long-term study. Spinal Cord. Apr 2014;52(4):295-7. PubMed  
 7. Hansen RB, Biering-Sørensen F, Kristensen JK. Urinary calculi following spinal cord injury. Scand J Urol Nephrol 2007; 41(2): 115. PubMed  
 8. Rafique M. Vesical calculus formation on permanent sutures. J Coll Physicians Surg Pak 2005; 15: 373. PubMed  
 9. Papatsoris AG, Varkarakis I, Dellis A, et al. Bladder lithiasis: from open surdgery to lithotripsy. Urol Res 2006; 34: 163. PubMed  
 10. Shah HN, Hedge SS, Shah JN et al. Simultaneous transurethral cystolithotripsy with holmium laser enucleation of the prostate: a prospective feasibility study and review of literature. BJU Int 2007; 100: 94. PubMed  
 11. Telha KA, Alkohlany K, Alnono I. Extracorporeal shockwave lithotripsy monotherapy for treating patients with bladder stones. Arab J Urol. 2016;14(3):207-210. Published 2016 Jul 25. PMID: 27547462 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo