Hopp til hovedinnhold

Overaktiv blære (OAB)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Unormalt sterk og brå vannlatingstrang, med eller uten samtidig urinlekkasje, vanligvis med hyppig vannlating og nokturi
Forekomst:
Prevalens synes å være ca. 20-30% hos kvinner og 10-20% hos menn
Symptomer:
Symptomene er sterk og brå vannlatingstrang, hyppig vannlating med små volum dag og natt. Urinlekkasje forekommer hos ca. en tredel
Funn:
Klinisk undersøkelse er normal
Diagnostikk:
Overaktiv blære er en eksklusjonsdiagnose, som forutsetter at infeksjon og andre relevante sykdommer i blære, bekken og nervesystem er utelukket. Tilleggsundersøkelser vil som regel være normale
Behandling:
Ved behov for behandling anbefales primært blæretrening. Om ikke dette er tilstrekkelig gis medikamentell behandling (muskarinreseptorantagonist eller beta3-agonist)
 • Abrams P, Cardozo L, Khoury S et al, red. Incontinence. 5rd International Consultation on Incontinence. 5 utg. Plymouth: Health Publication, 2013.
 • European Association of Urology. Non-Oncology Guidelines. www.uroweb.org
 1. Hunskår S. Behandling av overaktiv blære-syndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2029-30. PubMed  
 2. Abrams P, Cardozo L, Khoury S et al, red. Incontinence. 5rd International Consultation on Incontinence. 5 utg. Plymouth: Health Publication, 2013.
 3. European Association of Urology. Non-Oncology Guidelines. Nettside besøkt 23.01.2018. uroweb.org  
 4. Norsk urologisk forenings anbefalinger for allmennleger. Overaktiv urinblære. Versjon mai 2018. Siden lest 26.02.2021. www.legeforeningen.no  
 5. Lavelle JP, Karram M. Overactive bladder. Am J Med 2006; 19(3 Suppl 1): 1-2.
 6. Lavelle JP, Karram M, Chu FM, et al. Management of incontinence for family practice physicians. Am J Med 2006; 19(3 Suppl 1): 37-40.
 7. Chu FM, Dmochowski R. Pathophysiology of overactive bladder. Am J Med 2006; 119(3 Suppl 1): 3-8.
 8. Erdem N, Chu FM. Management of overactive bladder and urge urinary incontinence in the elderly patient. Am J Med 2006; 119(3 Suppl 1): 29-36.
 9. Clemens JQ. Management of interstitial cystitis/bladder pain syndrome. UpToDate, last updated May 06, 2015. UpToDate  
 10. Cui Y, Zong H, Yang C, et al. The efficacy and safety of mirabegron in treating OAB: a systematic review and meta-analysis of phase III trials. Int Urol Nephrol. 2014 ;46(1):275-84. doi: 10.1007/s11255-013-0509-9. DOI  
 11. Yeowell G, Smith P, Nazir J, et al. Real-world persistence and adherence to oral antimuscarinics and mirabegron in patients with overactive bladder (OAB): a systematic literature review. BMJ Open. 2018. PMID: 30467131 PubMed  
 12. Kelleher C, Hakimi Z, Zur R et al. Efficacy and Tolerability of Mirabegron Compared with Antimuscarinic Monotherapy or Combination Therapies for Overactive Bladder: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Eur Urol. 2018 Sep;74(3):324-333. Epub 2018 Apr 23. PMID: 29699858. PubMed  
 13. Nabi G, Cody JD, Ellis G, Hay-Smith J, Herbison GP. Anticholinergic drugs versus placebo for overactive bladder syndrome in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD003781. DOI: 10.1002/14651858.CD003781.pub2. DOI  
 14. Rai BP, Cody JD, Alhasso A, Stewart L. Anticholinergic drugs versus non‐drug active therapies for non‐neurogenic overactive bladder syndrome in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD003193. DOI: 10.1002/14651858.CD003193.pub4. Accessed 22 February 2021. The Cochrane Library  
 15. Madhuvrata P, Cody JD, Ellis G, Herbison GP, Hay‐Smith EJC. Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: CD005429. DOI: 10.1002/14651858.CD005429.pub2. Accessed 26 February 2021. The Cochrane Library  
 16. Wagg A, Khullar V, Marschall-Kehrel D, et al. Flexible-dose fesoterodine in elderly adults with overactive bladder: results of the randomized, double-blind, placebo-controlled study of fesoterodine in an aging population trial. J Am Geriatr Soc 2013 Feb; 61(2): 185-93. PubMed  
 17. Abrams P, Cardozo L, Khoury S et al, red. Incontinence. 3rd International Consultation on Incontinence. 3 utg. Plymouth: Health Publication, 2005.
 18. Stewart F, Gameiro LF, El Dib R, Gameiro MO, Kapoor A, Amaro JL. Electrical stimulation with non‐implanted electrodes for overactive bladder in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD010098. DOI: 10.1002/14651858.CD010098.pub4. Accessed 26 February 2021. The Cochrane Library  
 19. White N, Iglesia CB. Overactive Bladder. Obstet Gynecol Clin North Am. 2016 Mar;43(1):59-68. PMID: 26880508 PubMed  
 20. Duthie JB, Vincent M, Herbison GP, Wilson DI, Wilson D. Botulinum toxin injections for adults with overactive bladder syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD005493. DOI: 10.1002/14651858.CD005493.pub3. Accessed 26 February 2021. The Cochrane Library  
 21. Leng WW, Morrisroe SN. Sacral nerve stimulation for the overactive bladder. Urol Clin North Am 2006; 33: 491-501. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Trygve Talseth, urolog
 • Truls E. Bjerklund Johansen, prof. dr. med., Urologisk afdeling, Århus Universitetshospital, 8200 Århus, DK
 • Steinar Hunskår, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo