Hopp til hovedinnhold

Blærekateter

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kateter plassert i urinblæren for drenasje av urin. Dette dokumentet har fokus på prosedyrer og komplikasjoner ved kateterbruk
Forekomst:
Bruk av permanente kateter eller RIK er vanlig, særlig hos eldre
Symptomer:
Infeksjonsmistanke ved feber, endring i mental status og blakket urin
Funn:
Blodtrykksfall kan være uttrykk for systemisk infeksjon
Diagnostikk:
Dyrkningsprøve av urin kan være aktuelt for påvisning av agens, evt. blodkultur ved sepsistegn
Behandling:
Blødning er vanlig, særlig de første 24 timer etter instrumentering. Skylling kan være indisert. Profylaktisk antibiotika er ikke indisert
 1. Schaeffer AJ. Placement and management of urinary bladder catheters. UpToDate, last updated Oct 29, 2014. UpToDate  
 2. Fakih MG, Watson SR, Greene MT, et al. Reducing inappropriate urinary catheter use: a statewide effort. Arch Intern Med 2012; 172:255. PubMed  
 3. Prieto J, Murphy CL, Moore KN, Fader M. Intermittent catheterisation for long-term bladder management. Cochrane Database Syst Rev 2014; 9:CD006008. Cochrane (DOI)  
 4. Serlin DC, Heidelbaugh JJ, Stoffel JT. Urinary Retention in Adults: Evaluation and Initial Management. Am Fam Physician. 2018;98(8):496-503. PubMed  
 5. Shepherd AJ, Mackay WG, Hagen S. Washout policies in long‐term indwelling urinary catheterisation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD004012. DOI: 10.1002/14651858.CD004012.pub5. Accessed 14 November 2022. The Cochrane Library  
 6. Fekete T. Catheter-associated urinary tract infections in adults. UpToDate, last updated Jan 25, 2018. www.uptodate.com  
 7. Leuck AM, Wright D, Ellingson L, Kraemer L, Kuskowski MA, Johnson JR. Complications of Foley catheters - is infection the greatest risk?. J Urol 2012;187(5):1662-1666. PubMed  
 8. Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD, et al. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2010; 50:625. PubMed  
 9. Holroyd-Leduc JM, Sen S, Bertenthal D et al. The relationship of indwelling urinary catheters to death, length of hospital stay, functional decline, and nursing home admission in hospitalized older medical patients. J Am Geriatr Soc 2007; Feb55(2): 277.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo