Hopp til hovedinnhold

Uroteliale kreftsvulster i øvre urinveier

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tumor i overgangsepitelet som kler urinveiene fra nyrebekkenet og til ytre del av uretra. Den største risikofaktoren er røyking
Forekomst:
Relativt sjelden svulst, men forekomsten er økende
Symptomer:
Typiske symptomer er blod i urinen, ev. flankesmerter
Funn:
Ingen kliniske funn i tidlige stadier, ved avansert sykdom er oppfylling i flanken et mulig funn
Diagnostikk:
Mikro- eller makroskopisk hematuri. CT er førstehånds undersøkelse ved klinisk mistanke om kreft i øvre urinveier
Behandling:
Kirurgi er hovedbehandlingen, og eneste kurative behandling. Kombineres med cytostatika
 • Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blære og urotelkreft. H-dir: Oslo 2021 (ref. 1)
 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blære og urotelkreft. H-dir: Oslo 2021 www.helsedirektoratet.no  
 2. Audenet F, Traxer O, Yates DR, et al. Potential role of photodynamic techniques combined with new generation flexible ureterorenoscopes and molecular markers for the management of urothelial carcinoma of the upper urinary tract. BJU Int 2012; 109: 608-13. PubMed  
 3. Birtle A, Johnson M, Chester J, Jones R, Dolling D, Bryan RT, et al. Adjuvant chemotherapy in upper tract urothelial carcinoma (the POUT trial): a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet 2020;395(10232):1268-77. PMID: 32145825 PubMed  
 4. Rai BP, Shelley M, Coles B, et al. Surgical management for upper urinary tract transitional cell carcinoma. Cochrane Database Syst Rev 2011:CD007349. Cochrane (DOI)  
 5. Mouracade P, Velten M, Gigante M, et al. Factors impacting survival in patients with upper tract urothelial carcinoma undergoing radical nephroureterectomy. Can J Urol 2012; 19: 6105-10. PubMed  
 6. Favaretto RL, Shariat SF, Chade DC, et al. The effect of tumor location on prognosis in patients treated with radical nephroureterectomy at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Eur Urol 2010; 58: 574-80. PubMed  
 7. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2018. Oslo: Kreftregisteret, 2019. www.kreftregisteret.no  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
 • Anders Angelsen, overlege dr med, Urologisk avdeling, St. Olavs Hospital, og førsteamanuensis, Inst for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim