Hopp til hovedinnhold
Ammende bør unngå rusmidler i størst mulig grad, ettersom disse går over i melken og kan ha en rekke negative effekter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Ammende bør unngå rusmidler i størst mulig grad, ettersom disse går over i melken og kan ha en rekke negative effekter. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Amming og bruk av medisiner eller rusmidler

At det finnes lite informasjon om hva slags effekt bestemte rusmidler kan ha på et spedbarn som får det gjennom morsmelken, betyr slett ikke at dette rusmidlet er ufarlig.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/amming-og-rusmidler/amming-medisiner-og-rusmidler/ 

Diskuter medisinbruk og amming med legen din

Skadelige virkninger

Lite informasjon betyr ikke at rusmidlet er trygt

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Hotham N, Hotham E. Drugs in breastfeeding. Aust Prescr. 2015 Oct; 38(5): 156–159. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. NCBI. Drugs and Lactation Database (LactMed). Oxycodone. Last Revision: February 15, 2021. legehandboka.no  
  3. NCBI. Drugs and Lactation Database . Morphine. Last Revision: February 15, 2021. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  4. NCBI. Drugs and Lactation Database (LactMed). Cocaine. Last Revision: July 20, 2020. www.ncbi.nlm.nih.gov