Hopp til hovedinnhold
Amming og cannabis: På grunn av hjernens sterke utvikling i barnets første levemåneder, kan THC påvirke viktige funksjoner i hjernecellene og eventuelt skade cellene.
Amming og cannabis: På grunn av hjernens sterke utvikling i barnets første levemåneder, kan THC påvirke viktige funksjoner i hjernecellene og eventuelt skade cellene.

Amming og cannabis

Cannabis frarådes for mødre som ammer barna sine. Det finnes få studier som har sett på hvordan mors cannabisbruk påvirker det diende barnet. Potensielle farer er derfor uvisse.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/amming-og-rusmidler/amming-og-marihuanacannabis/ 

Oppkonsentreres i morsmelk

Forsinket motorisk utvikling

Ruset mor - dårligere omsorgsperson

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Ryan SA, Ammerman SD, O’Connor ME, Committee on substance use and prevention, section on breastfeeding. Marijuana Use During Pregnancy and Breastfeeding: Implications for Neonatal and Childhood Outcomes. Pediatrics 2018. pediatrics.aappublications.org  
  2. The American College of Obstetricians and Gynecologists Committee opinion: Marijuana use during pregnancy and lactation www.acog.org  
  3. Australian Breastfeeding Association, Nasjonalt kompetansesenter for amming, Ammehjelpen, The transfer of Drugs and other Chemicals into Human Milk; American Academy of Pediatrics, Use of cannabis among pregnant women in Copenhagen - Ugeskr Læger 1999; 161: 5024-8.
  4. CDC: Breastfeeding and special circumstances: Marijuana www.cdc.gov