Hopp til hovedinnhold
Alle gravide får testet om de er rhesus negative eller positive i en blodprøve i første trimester.
Alle gravide får testet om de er rhesus negative eller positive i en blodprøve i første trimester.

Rhesus-uforlikelighet i svangerskapet

Når en gravid har såkalt "rhesus negativ" blodtype, er sjansen stor (60 prosent) for at hun vil bære på et foster med rhesus positiv blodtype. I slike tilfeller kan mor danne "antistoffer" mot fosterets blod. Dette kan medføre blodmangel og skadelig opphopning av giftstoffer hos fosteret.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/undersokelser/rhesus-uforlikelighet-i-svangerskapet/ 

Hva er rhesus isoimmunisering?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Rhesus D immunisering. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Kahrs BH, Tiller H, Haugen G et al. Alloimmunisering mot erytrocytt-antigener. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. Hentet 31. august 2021 www.legeforeningen.no 
  2. Landsteiner K, Weiner AS. An agglutinable factor in human blood recognised by immune sera for Rhesus blood. Proc Soc Exp Biol Med 1940; 43: 223. PubMed 
  3. Arentz-Hansen H, Brurberg KG, Kvamme MK, et al. Rhesus typing av foster basert på blodprøve fra rhesus negative gravide. Rapport fra Kunnskapssenteret - Metodevurdering nr. 25 - 2014.
  4. Heier HE, Berge LN, Hervig T et al. Immunisering i svangerskapet. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2016-8. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  5. McBain RD, Crowther CA, Middleton P. Anti‐D administration in pregnancy for preventing Rhesus alloimmunisation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD000020. DOI: 10.1002/14651858.CD000020.pub3. DOI 
  6. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Sist faglig oppdatert 10. november 2021. www.helsedirektoratet.no 
  7. Salvesen, KÅ. Fosterdiagnostikk med blodprøver. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:388 – 9 doi:10.4045/tidsskr.13.1646 DOI