Hopp til hovedinnhold
Kjell Å. Salvesen er professor og overlege ved Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital.
Kjell Å. Salvesen er professor og overlege ved Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital.

Tåler gravide mindre enn før - eller har kravene fra samfunnet blitt for store?

Er gravide i økende grad blitt sykeliggjorte, eller er det samfunnet som stiller for store krav til gravide kvinner? Professor og overlege Kjell Å. Salvesen tror ikke alle sykemeldingene blant gravide skyldes medisinske årsaker, men han tror likevel at de sykmeldte kvinnene har god grunn til å ikke gå på jobb.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/taler-gravide-mindre/ 

- Er det sykeliggjøring eller tilrettelegging?

- Gode sosiale ordninger er viktige for at samfunnet skal bestå

- Helt ok med sykmeldinger mot slutten av svangerskapet

- Mer informasjon kan gi flere bekymringer

Arbeidsgivere bør sørge for at gravide vil jobbe lenger

Helsen er god - men for mange blir overvektige og inaktive

-Forskjell på leger og holdninger til gravide og sykmeldinger

Farligere å ligge på sofaen og drikke cola enn å jobbe

Ingen økt risiko ved skiftearbeid

Vil du vite mer?