Hopp til hovedinnhold

Barselfeber

Barselfeber er feber som oppstår etter fødsel, oftest i løpet av de første to til ti dagene. Den vanligste årsaken er infeksjon i livmoren.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/etter-fodselen/barselfeber/ 

Hva er barselfeber?

Betennelse i livmoren

Risikofaktorer

Symptomer og tegn

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Postpartum endometritt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Chen KT, Berghella V, Barss VA. Postpartum endometritis. UpToDate, last updated Jul 2021. Siden besøkt 04.11.2021 www.uptodate.com 
  2. Sanda B. et al. Barseltid; komplikasjoner, smertelindring hos ammende og tidlig hjemreise. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. Hentet 04.11.2021. www.legeforeningen.no 
  3. Mackeen AD, Packard RE, Ota E, Speer L. Antibiotic regimens for postpartum endometritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD001067. DOI: 10.1002/14651858.CD001067.pub3. DOI 
  4. Williams MJ, Carvalho Ribeiro do Valle C, Gyte GML. Different classes of antibiotics given to women routinely for preventing infection at caesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 3. Art. No.: CD008726. DOI: 10.1002/14651858.CD008726.pub3. Accessed 04 November 2021. The Cochrane Library 
  5. Wheaton N, Al-Abdullah A, Haertlein T. Postdelivery Emergencies. Emerg Med Clin North Am. 2019 May;37(2):287-300. Erratum in: Emerg Med Clin North Am. 2020 Nov;38(4):xiii. PMID:30940373.
  6. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Barselfeber. Sist oppdatert 08.01.18, siden besøkt 25.09.18 helsedirektoratet.no 
  7. WHO. WHO recommendations for prevention and treatment of maternal peripartum infections. WHO; 2015. ISBN 978 92 4 154936 3 www.who.int 
  8. Smaill FM, Grivell RM. Antibiotic prophylaxis versus no prophylaxis for preventing infection after cesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD007482. DOI: 10.1002/14651858.CD007482.pub3. The Cochrane Library 
  9. Helsedirektoratet. Antibiotika i sykehus. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 05.10.2021. Siden besøkt 06.10.2021 helsedirektoratet.no