Hopp til hovedinnhold

Brystbetennelse

Brystbetennelse er en betennelse i brystene i ammeperioden. Vanlige symptomer er melkespreng og smerter i brystet, hard, rød og hoven hud på brystet, feber, frysninger og hodepine.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/etter-fodselen/brystbetennelse/ 

Hva er brystbetennelse?

Årsaker

Diagnostikk

Egenbehandling

Antibiotikabehandling

Forebyggende behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Mastitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 2. Folkehelseinstituttet. Brystspreng, melkespreng/stase, mastitt og abscess. Sist oppdatert 01.07.2022. Siden besøkt 17.08.2022 www.fhi.no 
 3. Branch-Elliman W, Golen TH, Gold HS, et al. Risk factors for Staphylococcus aureus postpartum breast abscess. Clin Infect Dis. 2012; 54: 71-77. PubMed 
 4. Jiménez E, Arroyo R, Cárdenas N et al. Mammary candidiasis: A medical condition without scientific evidence?. PLoS One 2017; 12: e0181071. pmid:28704470 PubMed 
 5. Andrews JI, Fleener DK, Messer SA et al. The yeast connection: is Candida linked to breastfeeding associated pain?. Am J Obstet Gynecol 2007; 197: 424. PubMed 
 6. Wilson E, Woodd SL, Benova L. Incidence of and Risk Factors for Lactational Mastitis: A Systematic Review. J Hum Lact. 2020 Nov;36(4):673-686. Epub 2020 Apr 14. PMID: 32286139 PubMed 
 7. Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Hva leger må vite om: Medisinske brystkomplikasjoner ved amming. Oslo: NKA, Oslo universitetssykehus; 2004. Sist revidert feb 2018. oslo-universitetssykehus.no 
 8. Dixon JM. Lactational mastitis. UpToDate, last reviewed Sept 2019. Siden besøkt 07.10.19 UpToDate 
 9. Jahanfar S, Ng CJ, Teng CL. Antibiotics for mastitis in breastfeeding women. Cochrane Database Syst Rev 2013; 2: CD005458. doi: 10.1002/14651858.CD005458.pub3 DOI 
 10. Mitchell KB, Johnson HM, Rodríguez JM et al.; Academy of Breastfeeding Medicine. Academy of Breastfeeding Medicine Clinical Protocol #36: The Mastitis Spectrum, Revised 2022. Breastfeed Med. 2022 May;17(5):360-376. PMID: 35576513 PubMed 
 11. Folkehelseinstituttet. Smerter i brystene. Sist oppdatert 17.12.2021. Siden besøkt 17.08.2022 www.fhi.no 
 12. Nylander G, Myr R, Rosenberg M. Amming/ laktasjon/ morsmelkproduksjon. Veileder i fødselshjelp, 2020. Siden besøkt 03.02.2022 legeforeningen.no