Hopp til hovedinnhold

Endringer av sirkulasjonen til det nyfødte barnet

Ved fødselen skjer det viktige endringer i barnets hjerte og blodsirkulasjon. Disse forandringene er like nødvendige, livsviktige, som igangsettingen av barnets pustefunksjon.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/kroppen-var/funksjoner/endringer-av-sirkulasjonen-til-det-nyfodte-barnet/ 

Fosterets sirkulasjonssystem

Endringer i sirkulasjonen ved fødselen

Lukning av foramen ovale

Lukning av ductus arteriosus

Lukning av ductus venosus