Hopp til hovedinnhold
Behandling av fødselsdepresjon kan være alt fra avlasting og støtte, til innleggelse på sykehus. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Behandling av fødselsdepresjon kan være alt fra avlasting og støtte, til innleggelse på sykehus. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Svangerskapsdepresjon, fødselsdepresjon

Symptomer på fødselsdepresjon er blant annet nedstemthet og utfordringer med å gjøre vanlige aktiviteter. Tilstanden kan spenne fra mindre plager til alvorlig depresjon.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/fodsel/fodselsdepresjon/ 

Hva er fødselsdepresjon?

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Forløp

Risiko ved senere svangerskap

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Svangerskaps- og barselsdepresjon. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Brook Steen T, Eberhard-Gran M, Nordeng H, et al. Mental helse i svangerskapet. Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening. 2020. www.legeforeningen.no 
 2. O'Connor E, Senger CA, Henninger ML. Interventions to Prevent Perinatal Depression Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA 2019; 321: 588-601. pmid:30747970 PubMed 
 3. Eberhard-Gran M, Engelsen LY, Al-Zirqi I, Vangen S. Depressive symptoms and experiences of birthing mothers during COVID-19 pandemic. Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 Feb 4;142(3). English, Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.21.0450 DOI 
 4. Engeland A, Bjorge T, Klungsoyr K, Hjellvik V, Skurtveit S, Furu K. Trends in prescription drug use during pregnancy and postpartum in Norway, 2005 to 2015. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018 Sep;27(9):995-1004. PubMed 
 5. Woody CA, Ferrari AJ, Siskind DJ, Whiteford HA, Harris MG. A systematic review and meta-regression of the prevalence and incidence of perinatal depression. J Affect Disord. 2017 Sep;219:86-92. PubMed 
 6. Langan RC, Goodbred AJ. Identification and management of peripartum depression. Am Fam Physician. 2016 May 15;93(10):852-858. PMID: 27175720 PubMed 
 7. Dennis CL, Dowswell T. Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD001134. DOI: 10.1002/14651858.CD001134.pub3 DOI 
 8. Ko JY, Rockhill KM, Tong VT et al. Trends in Postpartum Depressive Symptoms - 27 States, 2004, 2008, and 2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2017; 66: 153-58. pmid:28207685 PubMed 
 9. Viktorin A, Meltzer-Brody S, Kuja-Halkola R et al. Heritability of Perinatal Depression and Genetic Overlap With Nonperinatal Depression. Am J Psychiatry 2016; 173: 158-65. pmid:26337037 PubMed 
 10. Räisänen S, Lehto SM, Nielsen HS, Gissler M, Kramer MR, Heinonen S. Risk factors for and perinatal outcomes of major depression during pregnancy. BMJ Open. 2014;4(11):e004883. PMID: 25398675 PubMed 
 11. Vigod SN, Wilson CA, Howard LM. Depression in pregnancy. BMJ. 2016 Mar 24;352:i1547. PMID: 27013603.
 12. Rasmussen MH, Poulsen GJ, Wohlfahrt J et al. Familial risk of postpartum depression. Acta Psychiatr Scand. 2022 Oct;146(4):340-349. pub 2022 Jul 25. PMID: 35731191. PubMed 
 13. Shakeel N, Sletner L, Falk RS et al. Prevalence of postpartum depressive symptoms in a multiethnic population and the role of ethnicity and integration. J Affect Disord. 2018 Dec 1;241:49-58. Epub 2018 Jul 24. PMID: 30096592. PubMed 
 14. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
 15. Eberhard-Gran M, Slinning K, Rognerud M. Screening for barseldepresjon – en kunnskapsoppsummering. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 297-301. pmid:24518477 PubMed 
 16. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018. Sist faglig oppdatert des 2019. Siden besøkt 09.03.2020 www.helsedirektoratet.no 
 17. Levis B, Negeri Z, Sun Y et al.; DEPRESsion Screening Data (DEPRESSD) EPDS Group. Accuracy of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) for screening to detect major depression among pregnant and postpartum women: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ. 2020 Nov 11;371:m4022. PMID: 33177069 PubMed 
 18. Nasjonal retningslinje for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten. IS-1561. Helsedirektoratet, des. 2009. helsedirektoratet.no 
 19. Cooney GM, Dwan K, Greig CA, et al. Exercise for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Sep 12;9:CD004366. doi: 10.1002/14651858.CD004366.pub6. DOI 
 20. McCurdy AP, Boulé NG, Sivak A, Davenport MH. Effects of Exercise on Mild-to-Moderate Depressive Symptoms in the Postpartum Period: A Meta-analysis. Obstet Gynecol 2017; 129: 1087-1097. pmid:28486363 PubMed 
 21. Karyotaki E, Riper H, Twisk J, et al. Efficacy of Self-guided Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy in the Treatment of Depressive Symptoms: A Meta-analysis of Individual Participant Data. JAMA Psychiatry 2017; 74(4): 351-359. pmid:28241179 PubMed 
 22. Yonkers KA, Vigod S, Ross LE. Diagnosis, pathophysiology, and management of mood disorders in pregnant and postpartum women. Obstet Gynecol. 2011;117(4):961–977. PMID: 21860306 PubMed 
 23. Stephens S, Ford E, Paudyal P, Smith H. Effectiveness of Psychological Interventions for Postnatal Depression in Primary Care: A Meta-Analysis. Ann Fam Med. 2016 Sep;14(5):463-72. PMID: 27621164 PubMed 
 24. Ashford MT, Olander EK, Ayers S. Computer- or web-based interventions for perinatal mental health: A systematic review. J Affect Disord 2016; 197:134. PubMed 
 25. Van Lieshout RJ, Layton H, Savoy CD, et al. Effect of Online 1-Day Cognitive Behavioral Therapy–Based Workshops Plus Usual Care vs Usual Care Alone for Postpartum Depression A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2021. pmid:34495285 PubMed 
 26. Brown JV, Wilson CA, Ayre K, Robertson L, South E, Molyneaux E, Trevillion K, Howard LM, Khalifeh H. Antidepressant treatment for postnatal depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 2. Art. No.: CD013560. DOI: 10.1002/14651858.CD013560.pub2 DOI 
 27. Larsen ER et al. Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning. Kliniske retningslinjer, 2. udg. Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Publisert 2022. www.dsog.dk 
 28. Koren G., Nordeng H.. Antidepressant use during pregnancy: the benefit-risk ratio. Am J Obstet Gynecol 2012; 207: 157-63. pmid:22425404 PubMed 
 29. Huybrechts KF, Palmsten K, Avorn J, et al. Antidepressant Use in Pregnancy and the Risk of Cardiac Defects. N Engl J Med 2014; 370: 2397-407. PMID: 25229934 PubMed 
 30. Furu K, Kieler H, Haglund B, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine in early pregnancy and risk of birth defects: population based cohort study and sibling design. BMJ 2015. PMID: 25888213 PubMed 
 31. Suarez EA, Bateman BT, Hernández-Díaz S et al. Association of Antidepressant Use During Pregnancy With Risk of Neurodevelopmental Disorders in Children. JAMA Intern Med. 2022 Oct 3;182(11):1149–60. Epub ahead of print. PMID: 36190722 PubMed 
 32. Huybrechts KF, Bateman BT, Pawar A, Bessette LG, Mogun H, Levin R, Li H, Motsko S, Scantamburlo Fernandes MF, Upadhyaya HP, Hernandez-Diaz S. Maternal and fetal outcomes following exposure to duloxetine in pregnancy: cohort study. BMJ. 2020 Feb 19;368:m237. pmid: 32075794 PubMed 
 33. Stewart DE, Vigod S. Postpartum Depression. N Engl J Med. 2016 Dec;375(22):2177-2186. PMID: 27959754. PubMed 
 34. Orsolini L, Bellantuono C. Serotonin reuptake inhibitors and breastfeeding: a systematic review. Hum Psychopharmacol. 2015 ;30:4-20. PMID: 25572308 PubMed 
 35. Eberhard-Gran M, Eskild A, Opjordsmoen S. Use of psychotropic medications in treating mood disorders during lactation : practical recommendations. CNS Drugs. 2006;20(3):187-98. PMID: 16529525. PubMed 
 36. Berle JO, Spigset O. Antidepressant use during breastfeeding. Curr Womens Health Rev 2011; 7: 28-34. pmid:22299006 PubMed 
 37. Leiknes KA, Cooke MJ, Jarosch-von Schweder L, Harboe I, Høie B. Electroconvulsive therapy during pregnancy: a systematic review of case studies. Arch Womens Ment Health. 2015 Feb;18(1):1-39. PMID: 24271084 PubMed 
 38. Molyneaux E, Telesia LA, Henshaw C et al. Antidepressants for preventing postnatal depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD004363. DOI: 10.1002/14651858.CD004363.pub3 DOI 
 39. Miller BJ, Murray L, Beckmann MM et al. Dietary supplements for preventing postnatal depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD009104. DOI: 10.1002/14651858.CD009104.pub2. The Cochrane Library 
 40. Lund N, Pedersen LH, Henriksen TB. Selective serotonin reuptake inhibitor exposure in utero and pregnancy outcomes. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163: 949-54. PubMed 
 41. Stephens S, Ford E, Paudyal P, Smith H. Effectiveness of psychological interventions for postnatal depression in primary care: a meta-analysis. Ann Fam Med 2016; 14:463. PMID: 27621164 PubMed 
 42. Dennis C-L, Hodnett E, Reisman HM, et al. Effect of peer support on prevention of postnatal depression among high risk women: multisite randomised controlled trial. BMJ 2009; 338: a3064. PMID: 19147637 PubMed