Hopp til hovedinnhold
Etter et keisersnitt kan barnet ha litt startvansker med åndedrettet, ettersom det ikke har fått presset vann ut av luftveiene slik som ved en vaginal fødsel, men dette er vanligvis bagatellmessig. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Etter et keisersnitt kan barnet ha litt startvansker med åndedrettet, ettersom det ikke har fått presset vann ut av luftveiene slik som ved en vaginal fødsel, men dette er vanligvis bagatellmessig. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Keisersnitt

Keisersnitt som utføres i Norge skal ha en medisinsk årsak. Vanlige grunner til at keisersnitt er blant annet komplikasjoner under en fødsel, misdannelser i fødselsveiene, sykdom hos mor eller barn og svangerskapsforgiftning.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/fodsel/keisersnitt/ 

Når brukes keisersnitt

Årsaker til og risikofaktorer for keisersnitt

Planlagt keisersnitt

Hvordan gjøres keisersnitt

Akutt keisersnitt

Mulige problemer etter keisersnitt

Hva med senere fødsler?

Vil du vite mer?

Animasjoner

Kilder

Referanser

  1. Macsali F, Kolås T, Sugulle M et al. Keisersnitt. Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening. Oslo: 2020. Siden besøkt 08.01.2021
  2. Rossi AC, D?Addario V. Maternal morbidity following trial of labor after cesarean section vs elective repeat cesarean delivery: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2008; 119: 224-31. PubMed