Hopp til hovedinnhold

Seteleie og tverrleie

Når setet eller foten/føttene til barnet blir den førende delen ved fødselen, kalles det seteleie. Ved tverrleie ligger barnet på tvers av det som er normalt.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/seteleie/seteleie-og-tverrleie/ 

Hva er seteleie og tverrleie?

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Animasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Seteleie og tverrleie. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Albrechtsen S, Bjellmo S, von Brandis P, et al. Setefødsel og ytre vending. Veileder i fødselshjelp 2020. www.legeforeningen.no 
 2. Årstabeller for Medisinsk fødselsregister og abortregisteret 2019: Fødsler i Norge. Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon for Epidemiologi, 2020. statistikkbank.fhi.no 
 3. Toijonen AE, Heinonen ST, Gissler MVM, Macharey G. A comparison of risk factors for breech presentation in preterm and term labor: a nationwide, population-based case-control study. Arch Gynecol Obstet. 2020 Feb;301(2):393-403. PMID: 31741046 PubMed 
 4. Nassar N, Roberts CL, Cameron CA, Olive EC. Diagnostic accuracy of clinical examination for detection of non-cephalic presentation in late pregnancy: cross sectional analytic study. BMJ 2006; 333: 578-80. pmid: 16891327 PubMed 
 5. Pattinson RC, Cuthbert A, Vannevel V. Pelvimetry for fetal cephalic presentations at or near term for deciding on mode of delivery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD000161. DOI: 10.1002/14651858.CD000161.pub2. Accessed 06 January 2021. The Cochrane Library 
 6. Bjellmo S, Andersen GL, Martinussen MP et al. Is vaginal breech delivery associated with higher risk for perinatal death and cerebral palsy compared with vaginal cephalic birth? Registry-based cohort study in Norway. BMJ Open. 2017 May 4;7(4):e014979. PMID: 28473516 PubMed 
 7. Hofmeyr GJ, Hannah M, Lawrie TA. Planned caesarean section for term breech delivery. Cochrane Database Syst Rev. 2015, Issue 7. CD000166.pub2 Cochrane (DOI) 
 8. Hutton EK, Hofmeyr GJ, Dowswell T. External cephalic version for breech presentation before term. Cochrane Database of Syst Rev. 2015, Issue 7. CD000084.pub3. Cochrane (DOI) 
 9. Albrechtsen S, Berge LN, Børdahl PE, et al. Ytre vending av foster i seteleie til termin. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 589-90. PubMed 
 10. Cluver C, Gyte GML, Sinclair M, et al. Interventions for helping to turn term breech babies to head first presentation when using external cephalic version. Cochrane Database of Syst Rev. 2015, Issue 2. CD000184.pub4. Cochrane (DOI) 
 11. Collins S, Ellaway P, Harrington D, Pandit M, Impey LW. The complications of external cephalic version: results from 805 consecutive attempts. BJOG 2007; 114; 636-8. pmid: 17355270 PubMed 
 12. Bjellmo S, Andersen GL, Hjelle S et al. Does caesarean delivery in the first pregnancy increase the risk for adverse outcome in the second? A registry-based cohort study on first and second singleton births in Norway. BMJ Open. 2020 Aug 23;10(8):e037717. PMID: 32830116 PubMed 
 13. Impey LWM, Murphy DJ, Griffiths M, Penna LK on behalf of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. External Cephalic Version and Reducing the Incidence of Term Breech Presentation. BJOG 2017; 124: e178– e192. PMID: 28299867 PubMed 
 14. Hinderaker T, et al. The impact of intra-uterine factors on neonatal hip instability. An analysis of 1,059,479 children in Norway. Acta Orthop Scand 1994; 65: 239-42. PubMed