Hopp til hovedinnhold
Gruppe B streptokokker overføres til barnet hos omtrent halvparten av gravide som har GBS. Blant disse barna vil knapt én prosent bli alvorlig syke.
Gruppe B streptokokker overføres til barnet hos omtrent halvparten av gravide som har GBS. Blant disse barna vil knapt én prosent bli alvorlig syke.

Gruppe B streptokokker hos gravide og nyfødte

Gruppe B streptokokker (GBS) er bakterier som cirka 25-35 prosent av alle gravide er bærere av. Disse bakteriene kan overføres til barnet under fødsel. GBS-infeksjon som starter tidlig hos nyfødte, kan gi alvorlig sykdom.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/infeksjoner-i-svangerskapet/gruppe-b-streptokokker-og-graviditet-nhi/ 

Hva er gruppe B streptokokker (GBS)?

GBS og fødsel

Smitteoverføring

GBS-infeksjon hos nyfødte

Andre svangerskapskomplikasjoner

Når anbefales undersøkelse for GBS?

Skal GBS behandles?

Internasjonale forskjeller

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet GBS i svangerskap. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Smittevernveilederen. Streptokokker gruppe B, systemisk sykdom - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 18.04.2019. fhi.no 
 2. Brigtsen AK, Øian P, Sanda B, Findal G, Rolfsen AL. Gruppe B streptokokker hos gravide og fødende.Veileder i fødselshjelp, 16. februar 2020. Norsk gynekologisk forening. www.legeforeningen.no 
 3. Puopolo KM, Madoff LC, Baker CJ. Group B streptococcal infection in pregnant women. UpToDate. Last updated Sep 24, 2019. www.uptodate.com 
 4. Krohn, MA, Hillier, SL, Baker, CJ. Maternal peripartum complications associated with vaginal group B streptococci colonization. J Infect Dis 1999; 179: 1410. PubMed 
 5. Schrag S, Gorwitz R, Fultz-Butts K, Schuchat A. Prevention of perinatal group B streptococcal disease. Revised guidelines from CDC. Recomm Rep 2010; (RR10)59;1-32. www.cdc.gov 
 6. Valkenburg-van den Berg AW, Sprij AJ, Dekker FW, Dörr PJ, Kanhai HH. Association between colonization with Group B Streptococcus and preterm delivery: a systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand 2009; 88(9): 958-67. pmid:19657755 PubMed 
 7. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018. Sist faglig oppdatert des 2019. Siden besøkt 17.09.2020
 8. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 9. Prevention of Group B Streptococcal Early-Onset Disease in Newborns: ACOG Committee Opinion, Number 797. Obstet Gynecol. 2020 Feb;135(2):e51-e72. Erratum in: Obstet Gynecol. 2020 Apr;135(4):978-979. PMID: 31977795. PubMed 
 10. Schrag SJ, Zell ER, Lynfield R, Roome A, Arnold KE, Craig AS, et al. A population-based comparison of strategies to prevent early-onset group B streptococcal disease in neonates. N Engl J Med 2002; 347: 233-9. pmid: 12140298 PubMed 
 11. Ohlsson A, Shah VS. Intrapartum antibiotics for known maternal Group B streptococcal colonization. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD007467. pmid: 24915629 PubMed 
 12. Bærheim A, Grude N. I: Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 01.12.2016.