Hopp til hovedinnhold

Akutt fettlever i svangerskap

Akutt fettlever er en akutt leversykdom som i sjeldne tilfeller utvikler seg i siste delen av et svangerskap. Årsaken er ukjent, men sykdommen forekommer kun hos gravide.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/komplikasjoner-i-svangerskapet/akutt-fettlever-i-svangerskap/ 

Hva er akutt fettlever i svangerskap?

Diagnosen

Behandling

Prognose

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Akutt fettlever i svangerskap. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Lee NM, Brady CW. Liver disease in pregnancy. World J Gastroenterol 2009; 15: 897-906. PubMed 
  2. Macsali F, Sugulle M. Akutt fettlever i svangerskapet (AFLP). Norsk gynekologisk forening. Veileder i fødselshjelp 2020. www.legeforeningen.no 
  3. Qiang Wei, Li Zhang and Xinghui Liu. Clinical diagnosis and treatment of acute fatty liver of pregnancy: A literature review and 11 new cases. J.Obstet.Gynarcol. Res. 2010; 36: 751-756. PubMed 
  4. Liu J, Ghaziani TT, Wolf JL. Acute fatty liver disease of pregnancy: Updates in pathogenesis, diagnosis, and management. Am J Gastroenterol 2017. pmid:28291236 PubMed 
  5. Guntupalli SR, Steingrub J. Hepatic disease and pregnancy: An overveiw over diagnosis and management. Crit Care Med; 2005:33, 332-9.
  6. Lee RH. Acute fatty liver of pregnancy. UpToDate, last updated Jul 02, 2018. UpToDate 
  7. Hay JE. Liver disease in pregnancy. Hepatology 2008; 47: 1067-76. PubMed