Hopp til hovedinnhold

Dødfødsel

Dødfødsel defineres som fødsel av dødt barn etter svangerskapsuke 22. Den vanligste årsaken til dødfødsel er morkakesvikt.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/komplikasjoner-i-svangerskapet/dodfodsel/ 

Hvordan vet jeg at barnet er dødt?

Årsaker

Hvordan foregår en dødfødsel?

Hva skjer etter dødfødselen?

Ubehag og utfordringer etter fødselen

Hva skjer ved et nytt svangerskap?

Vil du vite mer?

Kilder

 

Referanser

  1. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. www.legeforeningen.no  
  2. Understanding Stillbirth -- the Basics. Atlanta: WebMD; pub March 2019, accessed Jan 2021. www.webmd.com