Hopp til hovedinnhold

Forliggende morkake

Forliggende morkake har ingen symptomer annet enn plutselige blødninger fra skjeden, uten smerter. Risikoen for forliggende morkake er litt økt hvis man tidligere har hatt keisersnitt, hos eldre mødre, hos kvinner som røyker og etter kunstig befruktning.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/komplikasjoner-i-svangerskapet/forliggende-morkake-placenta-previa/ 

Hva er forliggende morkake?

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Placenta previa. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Sakornbut E, Leeman L, Fontaine P. Late pregnancy bleeding. Am Fam Physician 2007; 75: 1199-206. American Family Physician 
 2. Nyfløt LT, Pettersen S, Ebbing C, et al. Invasiv placenta, placenta previa og vasa previa. Veileder i fødselshjelp 2020. Norsk gynekologisk forening. www.legeforeningen.no 
 3. Getahun D, Oyelese Y, Salihu HM, Ananth CV. Previous cesarean delivery and risks of placenta previa and placental abruption. Obstet Gynecol 2006; 107: 771-8. pmid:16582111 PubMed 
 4. Martinelli KG, Garcia ÉM, Santos Neto ETD, Gama SGND. Advanced maternal age and its association with placenta praevia and placental abruption: a meta-analysis. Cad Saude Publica. 2018 Feb 19;34(2):e00206116. PMID: 29489954 PubMed 
 5. Silver RM. Abnormal Placentation: Placenta Previa, Vasa Previa, and Placenta Accreta. Obstet Gynecol. 2015 Sep;126(3):654-668. PubMed 
 6. Quant HS, Friedman AM, Wang E, et al. Transabdominal ultrasonography as a screening test for second-trimester placenta previa. Obstet Gynecol 2014; 123:628. PubMed 
 7. Wu S, Kocherginsky M, Hibbard JU. Abnormal placentation: twenty-year analysis. Am J Obstet Gynecol 2005; 192: 1458-61. PubMed 
 8. Silver RM. Placenta accreta spectrum: Clinical features, diagnosis, and potential consequences. UpToDate, last updated Jan 06, 2022. UpToDate 
 9. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). Placenta praevia and placenta praevia accreta: diagnosis and management. Guideline No. 27. London: RCOG, 2005.
 10. Spong CY, Mercer BM, D'alton M, et al. Timing of indicated late-preterm and early-term birth. Obstet Gynecol 2011; 118:323. PubMed 
 11. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG committee opinion no. 560: Medically indicated late-preterm and early-term deliveries. Obstet Gynecol 2013; 121:908. PubMed 
 12. Neilson JP. Interventions for suspected placenta praevia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD001998. DOI: 10.1002/14651858.CD001998. DOI 
 13. Lockwood CJ, Russo-Stieglitz K. Placenta previa: Management. UpToDate, last updated Jan 30, 2019. UpToDate 
 14. Vergani P, Ornaghi S, Pozzi I, et al. Placenta previa: distance to internal os and mode of delivery. Am J Obstet Gynecol 2009; 201: 227-9. PubMed 
 15. Vahanian SA, Lavery JA, Ananth CV et al. Placental implantation abnormalities and risk of preterm delivery: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2015; 213: S78-90. pmid:26428506 PubMed