Hopp til hovedinnhold

Fostervekst og vekstavvik, veiviser

Fostervekst og vekstavvik beregnes ved hjelp av ultralyd og SF-mål (symfyse-fundus-mål). SF-mål er vanligst, men mer unøyaktig enn ultralyd. I denne artikkelen kan du lese om årsaker til høye eller lave SF-mål.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/komplikasjoner-i-svangerskapet/fostervekst-og-vekstavvik-veiviser/ 

Hva regnes som normal fødselsvekt ?

Hva er fostervekst og fosteravvik?

Forekomst

Mulige konsekvenser

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker til høye SF-mål

Sjeldnere årsaker til høye SF-mål

Vanlige årsaker til lave SF-mål

Sjeldnere årsaker til lave SF-mål

Hva kan du gjøre selv?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Fostervekst og vekstavvik. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Resnik R. Fetal growth restriction: Evaluation and management. UpToDate, last updated Oct 12, 2017. www.uptodate.com 
 2. Karlsen HO, Ebbing H, Acharya G et al. Intrauterin veksthemming. Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening. 16. februar 2020. www.legeforeningen.no 
 3. Rasmussen S, Kiserud T, Albrechtsen S. Foetal size and body proportion at 17-19 weeks of gestation and neonatal size, proportion, and outcome. Early Human Development 2006; 82: 683-90. PubMed 
 4. Rasmussen S, Irgens LM. The effects of smoking and hypertensive disorders on fetal growth. BMC Pregnancy and Childbirth 2006; 6: 16. PubMed 
 5. Mook-Kanamori DO, Steegers EA, Eilers PH, Raat H, Hofman A, Jaddoe VW. Risk factors and outcomes associated with first-trimester fetal growth restriction. JAMA 2010; 303: 527-34. PubMed 
 6. Haram K, Gjelland K. Vekstretardasjon hos fosteret. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2665-9. PubMed 
 7. Henriksen T. Ernæring, vekt og svangerskap Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2399-401.
 8. Whitworth M, Bricker L, Mullan C. Ultrasound for fetal assessment in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD007058. DOI: 10.1002/14651858.CD007058.pub3. DOI 
 9. Boulvain M, Senat M-V, Perrotin F, et al. Induction of labour versus expectant management for large-for-date fetuses: a randomised controlled trial. Lancet 2015. doi:10.1016/S0140-6736(14)61904-8 DOI 
 10. Rolnik DL, Wright D, Poon LC, et al. Aspirin versus placebo in pregnancies at high risk for preterm preeclampsia. N Engl J Med 2017;377(7):613-22. PubMed 
 11. Hofmeyr GJ, Gülmezoglu AM, Novikova N. Maternal hydration for increasing amniotic fluid volume in oligohydramnios and normal amniotic fluid volume. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 1. Art. No.: CD000134. DOI: 10.1002/14651858.CD000134. DOI